Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zmienia nazwę na Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zmienia nazwę na Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Dnia 30 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku wydał postanowienie o wpisie zmian Statutu naszej organizacji, zatwierdzonych przez Jubileuszowe XX Walne Zebranie Członków KPF, które odbyło się 18 czerwca 2019 r. W związku z tym z dniem 18 września 2019 r. weszła w życie zmiana nazwy z dotychczasowej: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców na: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (w skrócie ZPF).

Forma organizacyjno-prawna oraz wszystkie pozostałe dane: NIP, Regon, adres, numery telefonów, numery kont bankowych pozostają bez zmian. Zmianie ulega adres strony internetowej organizacji na www.zpf.pl. Ponadto wszystkie adresy mailowe, które działały dotąd w domenie kpf.pl, zmieniają się na zpf.pl. Wszelkie pytania dotyczące kwestii związanych ze zmianą nazwy należy kierować do Biura ZPF na adres e-mail: info@zpf.pl, lub telefonicznie pod numer 58 302 92 05.

Cieszymy się, że dwudziesty rok istnienia naszej wspólnej organizacji możemy świętować również poprzez zaznaczenie jej dojrzałości nową nazwą, doskonale oddającą jej charakter jako samorządowego ekosystemu.