Kredyty samochodowe napędzają rynek kredytowy. W Europie

Kredyty samochodowe napędzają rynek kredytowy. W Europie

W Europie wzrosty na rynku kredytów konsumpcyjnych w krajach, których organizacje firm finansowych rynku kredytowego, należą do EUROFINAS, są imponujące. Co więcej, tendencja wzrostowa utrzymuje się już dziewiąty kwartał z rzędu. Wzrost wartości nowej produkcji kredytowej w II kwartale 2015 roku wyniósł 9% w porównaniu I kwartałem 2014 roku, a produktem, go napędzającym jest w dużej mierze kredyt samochodowy. Choć trudno sobie wyobrazić, by tak dobre wyniki były możliwe do osiągnięcia bez sprzyjającej koniunktury na całym rynku, to warto pamiętać, że dane odnoszą się do instytucji finansowych, zrzeszonych w EUROFINAS. Członkiem tej reprezentacji rynku kredytowego na poziomie europejskim jest również Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

POPYT NA SAMOCHODY NAJWIĘKSZY W HISZPANII I PORTUGALII

Imponującą dynamikę wzrostu odnotowano w Hiszpanii w obszarze kredytów samochodowych nowych i używanych. W tym przypadku wskaźniki są ponad dwukrotnie wyższe i znajdują się na poziomie 25,8%. W ujęciu bezwzględnym sprzedaż tego typu kredytów wzrosła z 1.632 mln EUR do poziomu 2.099 mln EUR. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu, na rynku kredytowania zakupów samochodów Hiszpania i Portugalia są niekwestionowanymi liderami. Dla Portugalii jest on nawet wyższy niż w Hiszpanii, bo przekroczył 30%. Tuż za krajami z Półwyspu Iberyjskiego plasuje się rynek brytyjski. Od początku roku nad Tamizą nowe rejestracje były wyższe o 7,1% w porównaniu do roku ubiegłego, ale co ważniejsze – rok bieżący jest pierwszym od 2004, kiedy to wolumen przekracza 2 miliony pojazdów. W sumie dostawcy kredytów samochodowych, skupieni w EUROFINAS w II kwartale 2015 udzielili finansowania na kwotę 24 361 mln EUR, co oznacza 13% wzrost w stosunku do II kwartału 2014.

Polska nie może się pochwalić tak spektakularnymi sukcesami na rynku kredytowania samochodów. – Wartość nowo udzielonych kredytów jest ciągle niższa od ich spłat, o czym świadczą dane z bilansów banków. Zważywszy na dynamikę zmian na rynku samochodów nowych, wyraźnie dostrzegalny jest spadek dla klientów indywidualnych – ocenia dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF. Rok do roku sprzedaż w segmencie nabywców indywidualnych spadła o 3,9%, a jest to przecież segment, w którym zakup dokonuje się przy wykorzystaniu kredytu. W II kwartale 2015 roku w Centralnej Ewidencji Pojazdów MSW zarejestrowano 28 001 nowe samochody osobowe, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 29 434 .

Można zakładać, że konserwatywne aktualnie postawy uczestników rynku będą ulegać modyfikacji. – Względnym optymizmem mogą bowiem napawać sprzedawców kredytów samochodowych i branżę motoryzacyjną wyniki badania koniunktury na rynku consumer finance Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH – stwierdza Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Na pytanie o prawdopodobieństwo kupna auta w najbliższych 12 miesiącach, w lipcu 2015, 8,3% ankietowanych gospodarstw domowych dopuściło taką możliwość. Rok wcześniej odsetek deklarujących taką ewentualność wynosił zaledwie 2,6% badanych. Pozytywny sygnał dla rynku płynie również z większej niż w ostatnich kwartałach gotowości do finansowania zakupu kredytem lub pożyczką. Z grona gospodarstw w ogóle rozważających nabycie auta, 41% deklaruje dokonanie zakupu przynajmniej w części przy pomocy kredytu, a 12% – w całości, zatem 53% respondentów sygnalizuje możliwość skorzystania w tym celu z zewnętrznego finansowania. W poprzednich trzech kwartałach udział ten był zdecydowanie niższy, a w lipcu 2014 – oscylował wokół 35%.

GEOGRAFIA WZROSTU EUROPEJSKIEGO RYNKU KREDYTOWEGO

Dostawcy kredytu konsumpcyjnego, zrzeszeni w EUROFINAS, łącznie w II kwartale 2015 udzielili kredytów, w tym kredytów dla gospodarstw domowych i kredytów samochodowych, o wartości 74 333 mln EUR, podczas gdy rok wcześniej wartość ta wyniosła 65 449 mln EUR.

Pod względem geograficznym liderami wzrostu są kraje Europy Południowej i Skandynawii, zwłaszcza Norwegii, gdzie w ujęciu rok do roku odnotowano prawie 55% wzrost w sprzedaży kredytów dla gospodarstw domowych (statystyka nie obejmuje kredytów samochodowych) – z 281 do 434 mln EUR. Tradycyjnie już Wielka Brytania osiąga wskaźniki dwucyfrowe. Tym razem wzrost wartości nowo udzielonych kredytów tego rodzaju wyniósł w I połowie roku niemal 17%, jednak – co warto podkreślić – skala i baza wyspiarskiego rynku jest zdecydowanie bardziej okazała – w tym przypadku wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych osiągnęła 17 419 mln EUR.
Szczególnie warte odnotowania są również dane, odnoszące się do Hiszpanii, gdzie przez długi okres mówiło się o kredytowej posusze, a niska konsumpcja wewnętrzna była głównym czynnikiem spowalniającym wychodzenie z recesji. Jeśli w łącznej puli kredytów, udzielonych przez tamtejszych kredytodawców wyłączyć samochodowe, to okaże się, że i tak obserwowany jest wzrost – na poziomie 3,3%.

O ile w krajach Europy Południowej motorem wzrostu rynku kredytu konsumpcyjnego są kredyty samochodowe, o tyle w Polsce miarodajnym barometrem koniunktury są „gotówki” – podsumowuje dr Bieszki. Pośrednicy zrzeszeni w KPF w tym samym okresie wypłacili mniej ilościowo, lecz więcej wartościowo kredytów gotówkowych – odpowiednio 1,7% mniej i więcej wartościowo aż o 8% więcej niż w poprzednim kwartale b.r. – to dane, które przynosi najnowszy raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce”. Zmiany między liczbą i wartością kredytów gotówkowych mają już zdecydowanie charakter cechy strukturalnej, a nie wyłącznie koniunkturalnej. Podział rynku na niskie i na krótkie okresy oraz wysokie kwotowo produkty gotówkowe między firmy pożyczkowe i banki umacnia się z kwartału na kwartał.