KRUK ma nowy prospekt emisji obligacji publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 roku zatwierdziła prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł.

– Nowy prospekt to bardzo pozytywny sygnał i kolejny krok do rozbudowy zdywersyfikowanego dostępu do finansowania, które w naszej branży staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Wynikowo notujemy kolejne rekordy – spłaty z portfeli wierzytelności w 2018 roku wyniosły prawie 1,6 mld zł, a zysk 330 mln zł. Nasza strategia w perspektywie 2024 roku zakłada dalszy rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy KRUK, przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia Grupy i wypłaty dywidendy. Rynek wierzytelności pozostaje silny a istotna część nakładów w najbliższych kwartałach powinna pochodzić z rynków, na których działamy od wielu lat i które doskonale rozumiemy, czyli w Polsce i w Rumunii – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK emituje obligacje od 2007 roku. W ciągu ostatnich 12 lat wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,4 mld zł, z czego już 1,0 mld wykupił zgodnie z harmonogramem. W 2013 roku KRUK uruchomił pierwszy program emisji obligacji publicznych, skierowany do inwestorów indywidualnych. W ramach dotychczasowych pięciu publicznych programów KRUK wyemitował 10 serii obligacji o łącznej wartości prawie 450 mln zł.