KRUK pozyskał 115 mln zł na rynku obligacji

KRUK pozyskał 115 mln zł w ramach prywatnej emisji 6-letnich obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę równą 4,0 p.p. Emisję przeprowadził mBank.

Potwierdzamy zdolność do emisji obligacji, pomimo trudniejszej dostępności kapitału na rynku. Jednocześnie jest to dla nas największa wartościowo emisja od 2016 roku, kiedy jednorazowo pozyskaliśmy 135 mln zł. Tym samym budujemy naszą przewagę konkurencyjną w przetargach na kolejne portfele – jesteśmy w stanie sprawnie pozyskiwać finansowanie na nowe zakupy. Liczymy, że kolejni inwestorzy będą teraz dołączać w następnych emisjach. Nasza strategia na lata 2019-2024 zakłada zwiększanie zadłużenia do racjonalnego poziomu i korzystanie z licznych możliwości inwestycyjnych na naszych obecnych rynkach – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.