KRUK przydzielił obligacje serii AG1

KRUK z sukcesem kończy pierwszą emisję publiczną obligacji w ramach V Programu Emisji Publicznych. Spółka przydzieliła obligacje o wartości 30 mln zł. Łącznie 374 inwestorów złożyło zapisy o wartości prawie 33 mln zł. Redukcja wyniosła 9%. Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy wzięli udział w ofercie i nadal wspierają rozwój KRUKa. Wyszliśmy na rynek w jednym z trudniejszych momentów dla rynku obligacji w Polsce. Popyt był zbliżony do naszych początkowych oczekiwań, co potwierdza, że na rynku pozostała grupa inwestorów indywidualnych stawiających na sprawdzonych emitentów z ugruntowaną historią, a KRUK jest jednym z nich. Mocno wierzymy, że teraz przed nami stopniowa odbudowa zaufania do rynku obligacji jako miejsca aktywnego lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych. – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Emisja obejmowała 300 tys. 5-letnich obligacji serii AG1, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy mogli składać zapisy od 5000 zł. Zmienne, szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 5,22 proc.* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). To pierwsza oferta obligacji w ramach V Programu Obligacji Publicznych, w ramach którego KRUK może wyemitować w sumie do 500 milionów złotych.

Gratulujemy Zarządowi KRUKa decyzji o skierowaniu emisji do inwestorów indywidualnych. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu oferty w nowym otoczeniu regulacyjnym i przekonani, że obligacje KRUKa są odpowiednim instrumentem finansowym dla istotnej grupy inwestorów. – mówi Jacek Rachel, prezes Domu Maklerskiego BDM S.A, który jest Współoferującym i Globalnym Koordynatorem przeprowadzonej oferty obligacji.

Obligacje były oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym V Programu Emisji Obligacji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii AG1, opublikowanych na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Współoferującego – Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.