KRUK stawia na polską giełdę

  • Zarząd KRUKa zdecydował o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego Zarząd rozważał dwa równorzędne scenariusze: pozostanie na giełdzie lub pozyskanie inwestora finansowego i powrót do sektora prywatnego.
  • Zarząd KRUKa przeprowadził analizę w ramach przeglądu opcji strategicznych i zdecydował, że optymalną strukturą rozwoju dla spółki będzie pozostanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • W opinii Zarządu polska giełda pozostaje atrakcyjnym miejscem, szczególnie dla dużych i uznanych spółek (mimo przejściowych zawirowań).
  • KRUK przeciera szlaki i ma odwagę być pionierem na polskim rynku kapitałowym. W krótkim odstępie czasu i po 2-letniej przerwie przeprowadził dwie emisje obligacji łącznie na 65 mln zł – emisję prywatną skierowaną do inwestorów instytucjonalnych oraz emisję publiczną – do prawie 400 inwestorów indywidualnych.
  • Zarząd KRUKa uznał, że w obecnej sytuacji na rynku kapitałowym i rynku długu, potencjalne wezwanie na akcje KRUKa nie odzwierciedlałoby fundamentalnej wartości spółki.
  • KRUK ma zdrowe fundamenty biznesowe i jednocześnie nie potrzebuje dodatkowego kapitału właścicielskiego, aby realizować swoją strategię.
  • KRUK planuje dalszy rozwój tak, aby w 2024 roku zwiększyć zysk netto do 700 mln zł przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia.
  • Jako spółka publiczna KRUK będzie mieć dostęp do tańszego finansowania, niż gdyby był spółką prywatną.
  • Intencją Zarządu jest, żeby KRUK był spółką wypłacającą dywidendę w wysokości zależnej od aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej.

– Za nami intensywny i wartościowy czas, który w pełni wykorzystaliśmy do przeanalizowania opcji strategicznych i wytyczenia kierunków dalszego rozwoju KRUKa. Kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem spółki oraz akcjonariuszy. Scenariusze dalszego rozwoju, które wypracowaliśmy, mają szansę na realizację w ramach dotychczasowej struktury właścicielskiej. KRUK ma zdrowe fundamenty biznesowe oraz nie potrzebuje dodatkowego kapitału właścicielskiego, aby realizować wyznaczoną strategię. Przed moim zespołem postawiłem jasne cele. KRUK ma pozostać sobą, czyli dynamicznie rosnąć, utrzymywać konserwatywny poziom zadłużenia i, jeśli pozwala na to sytuacja finansowa oraz otoczenie, wypłacać dywidendę akcjonariuszom firmy. Z całym Zarządem deklarujemy pełne zaangażowanie w realizację nowego celu ustalonego w ramach przeglądu. W tym roku świętujemy 20-lecie istnienia KRUKa i zapewniam, że moja perspektywa sięga jeszcze dalej. Z pewnością znacząco wybiega poza kolejne 6 lat nowej strategii – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 roku. Obecna kapitalizacja wynosi 3,3 mld złotych, czyli ponad czterokrotnie więcej niż na moment debiutu. Zysk netto spółki w 2017 roku wyniósł 295 mln zł i wzrósł ośmiokrotnie w porównaniu do 2010 roku. Spółka utrzymuje relatywnie niski poziom zadłużenia – wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyniósł 2,3x (kowenant na poziomie 4,0x). KRUK od czterech lat wypłaca dywidendę – w latach 2015-2018 łącznie wypłacił akcjonariuszom 193 mln zł.