KRUK wraca na publiczny rynek obligacji

Od 15 do 26 listopada będą trwały zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities.

Emisja obejmie 300 tys. 5-letnich obligacji serii AG1, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda.  Minimalny zapis na obligacje wynosi 5 tys. zł.

– Po prawie dwóch latach wracamy na rynek obligacji publicznych, krótko po sukcesie emisji prywatnej, w której pozyskaliśmy 35 mln zł. Zdajemy sobie sprawę z wagi ostatnich wydarzeń na tym rynku. Wiemy jednak, że inwestorzy zdecydowanie oddzielają od nich spółki z ugruntowaną historią działalności, zdyscyplinowanym modelem biznesowym i rozsądnym podejściem do finansowania. KRUK to firma zarządzana przez wartości, w których centrum znajdują się ludzie – osoby zadłużone, inwestorzy, pracownicy, partnerzy biznesowi. Od 20 lat działamy na rynku, od 11 lat emitujemy obligacje. Jesteśmy częścią rynku obligacji niemal od samego początku i mocno podkreślamy jego znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w budowie jeszcze silniejszego KRUKa. To projekt na kolejne 20 lat i więcej – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Zysk netto KRUKa w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 279 mln zł, czyli 95% wyniku całego 2017 roku. W tym okresie KRUK zainwestował ponad 1 miliard złotych w portfele wierzytelności i posiada miejsce do zwiększenia tego poziomu w kolejnych okresach. Wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych wyniósł 1,3x.

– Utrzymujemy jeden z najniższych poziomów zadłużenia w branży. Podaż wierzytelności nam sprzyja – wciąż wysoki, ale racjonalny poziom konkurencyjności w Polsce, umożliwił KRUKowi istotny wzrost inwestycji. W Rumunii, po spokojnym początku roku, banki wracają z kolejnymi transakcjami. Podaż portfeli we Włoszech i Hiszpanii pozostaje silna ­– dodaje Piotr Krupa.

Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym V Programu Emisji Obligacji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii AG1, opublikowanych na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej współoferującego – Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii AG1 są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AG1 opublikowane 9 listopada 2018 roku, dostępne na: www.kruksa.pl, www.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl.