KRUK wygrywa przetarg na duży portfel w Hiszpanii

KRUK został wybrany jako nabywca portfela ponad 100 tysięcy wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 230 mln euro. Sprzedającym jest jedna z największych instytucji finansowych w Hiszpanii.

– To nie pierwszy przetarg organizowany przez tego sprzedającego, w którym przechodzimy do ostatecznej fazy negocjacji umowy. Zaczynamy coraz sprawniej poruszać się po rynkach Europy Zachodniej, wykorzystując już zdobytą wiedzę i relacje biznesowe. Nowy portfel istotnie zwiększy liczbę spraw i skalę posiadanych aktywów w Hiszpanii – powiedział Piotr Krupa.

Tylko w pierwszym półroczu KRUK zainwestował 407 milionów złotych w portfele o wartości nominalnej 2,5 miliarda złotych. Większość inwestycji całego półrocza (72% nakładów) pochodziło z rynku polskiego. KRUK w drugim kwartale kupił w sumie 52 portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,9 miliarda złotych za cenę 282 milionów złotych.