KRUK z nowym rekordem spłat

KRUK zanotował kolejny rekord spłat. W drugim kwartale 2018 roku Grupa odzyskała 401 milionów złotych z nabytych portfeli wierzytelności, o 11% więcej niż w poprzednim kwartale i 19% więcej niż w drugim kwartale 2017 roku. W pierwszym półroczu 2018 roku spłaty wyniosły 763 milionów złotych, czyli 56% wyniku całego poprzedniego roku.

– Sukcesywnie wyznaczamy nowe rekordy i wprowadzamy KRUKa na nowe poziomy biznesu. W każdym z poprzednich czterech kwartałów nasze spłaty z portfeli wyniosły więcej niż w całym 2011 roku, kiedy debiutowaliśmy na giełdzie. Jednocześnie maj i czerwiec były dwoma najlepszymi miesiącami w naszej dotychczasowej historii. W dalszym ciągu korzystamy z efektu skali oraz otoczenia makroekonomicznego w Polsce i Rumunii. Jesteśmy zadowoleni z postępu i efektu prac rozwojowych we Włoszech i Hiszpanii. Coraz lepiej rozumiemy te rynki, szczególnie portfele nabyte na początku naszej obecności w tych krajach. Bez nadmiernej euforii uważam, że jesteśmy na dobrej drodze – powiedział Piotr Krupa.

KRUK w drugim kwartale 2018 roku zainwestował 282 miliony złotych w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,9 miliarda złotych. Łącznie od początku roku KRUK zainwestował 407 milionów złotych w portfele o wartości nominalnej 2,5 miliarda złotych. Większość inwestycji całego półrocza (72% nakładów) pochodziło z rynku polskiego.

KRUK w drugim kwartale kupił w sumie 52 portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,9 miliarda złotych za cenę 282 milionów złotych. Zestawienie obejmuje portfele z dwóch przetargów bankowych wygranych przez Grupę w Polsce w marcu, o łącznej wartości nominalnej 728 mln złotych.

– Jesteśmy zadowoleni z pierwszej połowy roku, w szczególności na rynku polskim, gdzie ceny portfeli wracają do bardziej racjonalnych poziomów. Z poziomu całej Grupy – wygrywamy kolejne przetargi i jako prawdopodobne oceniam przekroczenie wyniku nakładów całego 2017 roku, kiedy zainwestowaliśmy blisko miliard złotych. Jednocześnie oczekujemy zwiększenia naszej aktywności inwestycyjnej na rynkach zagranicznych – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUKa.