KRUK zapewnia sobie kolejne finansowanie do 200 mln zł

KRUK S.A. oraz podmiot zależny Prokura NS FIZ, podpisały 5-letnią umowę o kredyt rewolwingowy z ING Bankiem Śląskim do kwoty 200 mln zł. Tym samym łączna wartość dostępnych linii kredytowych Grupy KRUK osiągnęła 2 mld zł.

– Biznes dynamicznie się rozwija i potrzebuje dobrego finansowania – podaż portfeli wierzytelności pozostaje silna, do tego obserwujemy obniżoną presję konkurencyjną na niektórych rynkach. Mocno pracowaliśmy nad rozwojem źródeł finansowania w ostatnim kwartale tego roku i odnieśliśmy kilka sukcesów. Tym samym łącznie pozyskaliśmy 355 mln złotych w nowych kredytach bankowych oraz w formie obligacji. To buduje naszą przewagę konkurencyjną na kolejne lata – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

W październiku 2018 roku KRUK przeprowadził prywatną emisję obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych o wartości 35 mln zł. W listopadzie tego roku inwestorzy indywidualni nabyli obligacje spółki na rynku publicznym – wartość oferty wyniosła 30 mln zł. Następnie w tym samym miesiącu KRUK zwiększył również dostępne finansowanie bankowe i podpisał aneks do umowy kredytowej z mBankiem, który zwiększył dostępność obecnej linii kredytowej o 40 mln, czyli łącznie do 140 mln zł. W grudniu KRUK podpisał umowę kredytową z Bankiem Pocztowym zapewniającą finansowanie do 50 mln zł. Od banku ING Bank Śląski KRUK pozyskał dodatkowe finansowanie do 200 mln zł. Na bilansie KRUK ma miejsce na dalsze inwestycje – wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyniósł 2,3x (kowenant na poziomie 4,0x).