KRUK zwiększa inwestycje w Polsce

10/04/2018

KRUK w pierwszym kwartale 2018 roku zainwestował ponad 125 milionów złotych, z czego dwie trzecie w Polsce, w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 600 mln złotych. Kwota nie zawiera portfeli z dwóch przetargów wygranych przez Grupę w Polsce w marcu, o łącznej wartości nominalnej 728 mln złotych. Równocześnie spłaty od klientów z portfeli własnych wyniosły w tym czasie 362 miliony złotych, o 17 proc. więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

KRUK w pierwszym kwartale kupił w sumie 35 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 600 mln złotych za cenę 125 mln złotych. Zestawienie nie obejmuje portfeli z dwóch przetargów wygranych przez Grupę KRUK w Polsce w marcu – ich łączna wartość nominalna to 728 mln zł.

– Początek roku rozpoczął się dla nas powyżej oczekiwań. Domykamy szczegóły kolejnych dużych transakcji w Polsce, o których informowaliśmy – łącznie od początku roku pozyskaliśmy portfele o wartości nominalnej 1,3 mld zł. Wygrane przetargi zasilą inwestycje drugiego kwartału – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Inwestycje w pierwszym kwartale pochodziły głównie z Polski (ok. 68 procent kwoty) oraz pięciu pozostałych krajów działalności KRUKa: Rumunii, Czech, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Osiągnęły 13 procent sumy nakładów z całego poprzedniego roku.

– Cieszą nas nowe inwestycje dokonane w Polsce. Korzystamy z obniżonej presji konkurencyjnej. Teraz oczekujemy dalszej racjonalizacji rynku. Mamy duży apetyt po bardzo dobrym początku roku i sporo miejsca w bilansie na nowe inwestycje – skomentował Piotr Krupa.

KRUK zanotował w pierwszym kwartale 362 miliony złotych spłat z portfeli własnych, z czego spłaty w całości trafiły do KRUKa od klientów w formie gotówki. To 26 proc. wyniku z całego ubiegłego roku oraz o 17 proc. więcej niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego.

– W pierwszym kwartale ponownie osiągnęliśmy wysokie spłaty z naszych dwóch najważniejszych rynków – z Polski i Rumunii. Łącznie stanowiły ponad 80 procent sumy. Kontynuujemy strategię prougodową i oferujemy klientom rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Równocześnie w obu krajach wzmacniamy procesy sądowe na trudniejszych sprawach, które do tej pory nie potwierdziły rokowań na pozytywny efekt na etapie polubownym. Oczekuję, że to podejście zaowocuje dodatkowymi spłatami w przyszłości. Równolegle, coraz wyższe spłaty generowały nasze nowe rynki, przede wszystkim Włochy i Hiszpania. Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na budowie operacji, doskonaleniu procesów i poprawie efektywności na nowych rynkach – powiedział Piotr Krupa.