KRUK zwiększył portfel w Rumunii i Polsce

KRUK zainwestował w pierwszym kwartale 2019 roku 179 mln złotych w pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld złotych. Najwięcej w Rumunii i w Polsce – odpowiednio około 45 i 34 procent sumy nakładów. Równocześnie spłaty z pakietów własnych kupionych w przeszłości wyniosły w tym czasie 427 mln złotych.

KRUK kupił w pierwszym kwartale 37 portfeli wierzytelności za cenę 179 mln złotych na pięciu rynkach: w Rumunii, Polsce, Hiszpanii, Czechach i na Słowacji. Nakłady wzrosły w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku o 43 procent.

– Nasze inwestycje w pierwszym kwartale potwierdzają wysoką podaż portfeli wierzytelności na rynkach, na których mamy największe doświadczenie – w Rumunii i w Polsce. Cieszą nas przede wszystkim wysokie nakłady w Rumunii, gdzie po zmianach w prawie w pierwszej połowie ubiegłego roku, banki i instytucje finansowe wracają obecnie na rynek w poszukiwaniu partnerów takich jak KRUK – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Spłaty z pakietów własnych wyniosły w pierwszym kwartale blisko 427 mln złotych. To o 18 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy udział mieli klienci z Polski i Rumunii, z rosnącym udziałem spłat z rynku włoskiego i hiszpańskiego.