Kupujemy samochody, bo kochamy nimi jeździć

Kupujemy samochody, bo kochamy nimi jeździć

dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF

Tak najkrótszych słowach można byłoby podsumować najnowsze wyniki badań Nielsen Automotive. Jak wynika z ankiety, skierowanej do ponad 30 tysięcy respondentów z 60 krajów, apetyty na zakup samochodu – nowego lub używanego – są wysokie. Aż 65% konsumentów na świecie deklaruje chęć zakupu samochodu w najbliższych dwóch latach. 85% twierdzi, że miłość do jazdy samochodem jest głównym motywem zakupu, a w dalszej kolejności plasują się jego użyteczność oraz status, jaki daje nabywcy. Cechy użytkowe samochodu są podstawowym motywem zakupu dla 63% badanych, a status jaki daje dla 62%.

Popyt na samochody nie jest rozłożony równomiernie, bowiem najsilniejszy jest na rynkach Ameryki Południowej (75% deklaracji zakupu samochodu nowego lub używanego), taki sam wskaźnik otrzymano dla obszaru Środkowego Wschodu i Afryki. W porównaniu z tymi wielkościami Ameryka Północna i Europa wypadają bardzo blado. Ze wskaźnikami na poziomie 50% można powiedzieć, że wleką się w ogonie peletonu.

Kluczem do strategii marketingowych prowadzących do sukcesu staje się umiejętne połączenie sentymentu konsumenckiego i zwyczajów medialnych tak, aby właściwy konsument i marka samochodu spotkali się „transakcyjnie” – zauważa Pat Gardiner, Prezes Nielsen Automotive. Z badań wynika, że najbardziej obiecującymi regionami są Azja, Pacyfik i Ameryka Południowa, ale to czy szanse zostaną przekute w sukces rynkowy zależy od skutecznego marketingu. Chyba nie dziwi fakt, że dla badanych przez Nielsen Automotive (pamiętajmy, że respondenci byli internautami) platformy „on-line” dają największe możliwości szybkiego, skutecznego i taniego dotarcia do konsumenta.

Ciekawych wniosków dostarcza spojrzenie na wyniki badań dotyczące wyboru między samochodem nowym i używanym. Warto zauważyć, że w żargonie dilerów samochodowych bardzo często w miejsce terminu „samochód używany” pojawia się chwyt sprzedażowy w postaci „pre-loved”… wcześniej kochane. Największy popyt na samochody nowe daje się odnotować w Azji, gdzie aż 65% deklaruje zakup nowego samochodu, a 7% używanego. W Ameryce Południowej jest to odpowiednio 47% i 28%. Zupełnie inaczej jest w Europie, gdzie chęć zakupu samochodu używanego zgłasza 28% ankietowanych, a tylko 22% nowego. W Ameryce Północnej sytuacja jest zbliżona – 34% zgłasza apetyt na nowy samochód i 22% na używany.

W takim razie co jest najbardziej skuteczna formą zdobycia klienta? I tak, reklama w internecie zdaniem aż 46% ankietowanych jest bardzo skuteczna przy zakupie samochodu nowego, w dalszej kolejności plasuje się przekaz przez TV ze wskaźnikiem 32%. Magazyny kolorowe to wskazanie 29% respondentów, a na ostatnim miejscu plasuje się przekaz radiowy ze wskazaniami 20% z nich.

Jeśli chodzi o witryny internetowe to najbardziej skutecznymi okazują się być te należące do producentów aż 65% wskazań, należące do specjalistów motoryzacyjnych przekonują 41%, a na końcu mamy strony dilerów samochodowych. Oczywiście te wskazania dotyczą zakupu samochodów nowych.

A w Polsce? W Polsce kochamy „auto z kratką” i odnotowujemy wzrost sprzedaży rok do roku o 41%. Dzięki możliwości odliczenia pełnego VAT, wyniki sprzedaży nowych samochodów osobowych są bardzo dobre. Od początku roku sprzedano 97 tys. nowych samochodów, z czego 1/3 z „kratką” – stwierdził dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF. Potwierdzają tę ocenę wskazania z badań prowadzonych przez KPF i IRG SGH systematycznie co kwartał od prawie 8 lat. W edycji badań z I kwartału 2014 roku, na pytanie o prawdopodobieństwo zakupu samochodu w najbliższych 12 miesiącach udział odpowiedzi pozytywnych i bardzo pozytywnych jest wyraźnie wyższy niż rok wcześniej (odpowiednio 7,2% i 5,8%). Jednocześnie rośnie skłonność do sfinansowania tego zakupu w części kredytem. Co prawda wskazania nie są całkowicie jednoznaczne, ale może to zapowiadać poprawę koniunktury na rynku kredytów samochodowych w Polsce.

***

Dr Mirosław A. Bieszki, Doradca ds. Ekonomicznych, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Mirosław Bieszki, Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego; w 1986 stażysta w Komisji Europejskiej; w 1987 otrzymał stypendium badawcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; swoją karierę bankowości rozwijał w Bank Austria Creditanstalt; później prezes GMAC Polska S.A. oraz prezes Santander Consumer Bank; dziś niezależny konsultant; publikował komentarze dla www.obserwatorfinansowy.pl (NBP), przygotowywał ekspertyzy dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, publikował komentarze w Forbes oraz jako ekspert komentował w CNBC Business; Doradca Ekonomiczny KPF.