Łączy nas zarządzanie wierzytelnościami – zaproszenie na X Kongres Regulacji Prawnych

Łączy nas zarządzanie wierzytelnościami – zaproszenie na X Kongres Regulacji Prawnych

Już w najbliższy czwartek, 7 kwietnia, w Warszawie odbędzie się pierwszy z tegorocznych kongresów ZPF – X Kongres Regulacji Prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami,

Podczas wydarzenia podejmowane będą nie tylko tematy związane z dochodzeniem wierzytelności, m.in. kwestia dyrektywy NPL/CCD, czy też regulacji wpływających na komornicze aspekty odzyskiwania należności, ale także inne tematy, aktualne i istotne obecnie dla branży finansowej, m.in. ochrona danych w sektorze wierzycielskim, cyberbezpieczeństwo, czy wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorach nadzorowanych.

– Jubileuszowa X edycja skupia tematy najistotniejsze z perspektywy zmian prawnych w sektorze dochodzenia należności. Kongres jest dedykowany zarówno wierzycielom pierwotnym jak i wtórnym, wierzycielom masowym i jednostkowym. Łączy nas zarządzanie wierzytelnościami – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Kongres to okazja do spotkania, merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów w gronie ekspertów bezpośrednio zaangażowanych zawodowo w prawne aspekty zarządzania wierzytelnościami.  Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli m.in.

  • Maciej Klonowski, Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego,  Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech, oraz Jan Ziomek, Kierownik Departamentu Innowacji Finansowych Fintech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sławomir Szynalik, Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej,

 a także przedstawiciele firm zrzeszonych w Związku, praktycy rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

Więcej informacji i program wydarzenia oraz rejestracja: https://zpf.pl/conference/kongres-regulacji-prawnych/