Rok: 2012

Kongres Consumer Finance 2012

16/12/2012
Dnia 13 grudnia 2012 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbył się VIII Kongres Consumer Finance, organizowany wspólnie przez Gdańską Akademię Bankową oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.   Podczas Kongresu zostały poruszone przez wybitnych i uznanych ekspertów następujące tematy: Makroekonomia uwarunkowania rozwoju rynku consumer finance...

III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami – Podsumowanie

11/12/2012
W dniu 15 listopada 2012 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbył się III KONGRES ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI. Pragniemy podziękować członkom Rady Programowej Kongresu, prelegentom, moderatorom poszczególnych debat oraz panelistom. Dzięki Państwu udało nam się ponownie stworzyć bardzo interesującą platformę dyskusji o ważnych dla bankowości tematach. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Partnerom...

Biuletyn Eurofinas Consumer Credit Bulletin nr 5

07/12/2012
Do Państwa rąk oddajemy najnowszy Biuletynem Eurofinas, który jest poświęcony branży kredytu konsumenckiego. Ten cokwartalny Biuletyn zawiera najnowsze informacje z zakresu kredytu konsumenckiego na poziomie europejskim. W tym wydaniu Biuletynu znajdą Państwo: 1) wywiad z Niccolo Ubertalli, Przewodniczącym Consumer Finance w Grupie UniCredit – wywiad poświęcony      szansom i wyzwaniom branży...

Valentino Ghelli nowym Przewodniczącym Eurofinas

06/12/2012
Eurofinas, europejska organizacja reprezentująca dostawców kredytu konsumenckiego, wybrała na stanowisko Przewodniczącego, Valentino Ghelli – reprezentującego delegację włoską. Okres dwuletniej kadencji nowego Przewodniczącego rozpoczął się w dniu 22 listopada 2012 roku. Valentino Ghelli był Wiceprzewodniczącym Eurofinas od 2011 roku. Jest Wiceprzewodniczącym w Compass, Gruppo Mediobanca i Wiceprzewodniczącym ASSOFIN, włoskiej organizacji dostawców...

List EUROFINAS do EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA)

06/12/2012
Eurofinas zamierza przygotować pismo do Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie ochrony konsumentów w wybranych regulacjach europejskich. Przyczyną tego listu jest fakt, iż EBA została wyznaczona do nadzoru nad ochroną konsumentów w Europie. W dniu 25 października 2012 r. EBA zorganizowała w Londynie Dzień Ochrony Konsumentów, podczas którego zapowiedziano działania...

III Kongres Antyfraudowy – podsumowanie

27/11/2012
W dniu 11 października 2012 roku odbył się III Kongres Antyfraudowy organizowany przez Ernst & Young, ACFE oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców. Serdecznie dziękujemy członkom Rady Programowej Kongresu, prelegentom, moderatorom poszczególnych debat oraz panelistom. Dzięki Państwu udało nam się ponownie stworzyć bardzo interesującą platformę dyskusji. Pragniemy...

III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

20/10/2012
W dniu 15 listopada 2012 roku odbył się III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami. III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami to miejsce spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami. Kongres obejmował cztery obszary merytoryczne, związane z windykacją w instytucjach finansowych, specyfiką windykacji portfeli małych i średnich przedsiębiorstw oraz sposobów...

XII Konferencja Prakseologiczno-Etyczna

20/10/2012
W dniu 18 października 2012 roku w Warszawie odbyła się XII KONFERENCJA PRAKSEOLOGICZNO-ETYCZNA. Konferencja odbyła się pod hasłem: Prakseologiczno-Etyczne aspekty CSR na rynku finansowym. Konferencja Prakseologiczno-Etyczna jest doskonałym miejscem do ukazania i promocji dobrych praktyk w sektorze finansowym, które winny zostać przełożone do codziennej praktyki biznesowej przez podmioty działające na...

Warsztaty: Postępowanie upadłościowe – praktyczny przewodnik dla wierzycieli finansowych

20/10/2012
W dniu 13 października 2011 roku odbyły się warsztaty “Postępowanie upadłościowe – praktyczny przewodnik dla wierzycieli finansowych”.  Pierwsza edycja warsztatów przyciągnęła blisko 30 uczestników z sektora banków uniwersalnych i spółdzielczych oraz wierzycieli wtórnych. Zgodnie z opiniami, jakie dotarły do Biura KPF, zostały one uznane za projekt na bardzo wysokim poziomie...

III Kongres Antyfraudowy

15/10/2012
III Kongres Antyfraudowy, odbył się dnia 11 października 2012 roku w Warszawie. Kongres został poświęcony koncepcji współdziałania człowieka i technologii bowiem  zdaniem organizatorów kongresu sukcesem w przeciwdziałaniu nadużyciom jest umiejętne łączenie zdobyczy technologicznych z oddziaływaniem na człowieka. Zaproponowana tematyka skupia się wokół problemu odpowiedzialności kierownictwa instytucji finansowych za obszar nadużyć...