Rok: 2013

Dr Krzysztof Grabowski powołany do ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG)

17/12/2013
Dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. ładu Korporacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce został powołany do ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG). 2,5-roczna kadencja Krzysztofa Grabowskiego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. ESMA (European Securities and Markets Authority) jest, obok EBA i EIOPA, jednym z trzech centralnych organów...

Rynek Consumer Credit w Europie

17/12/2013
EUROFINAS uruchomił nową stronę internetową, na której prezentowane są wyniki badań dotyczące rynku Consumer Credit w Europie. Badania są prowadzone przez instytucje krajowe w ramach członkostwa w Eurofinas. Zrzeszone instytucje raportują do Eurofinas na temat: • Tendencji na rynku kredytu konsumenckiego, • Ewolucji kanałów dystrybucji, • Udziału kredytu konsumpcyjnego w...

IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami już za nami

15/12/2013
IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami odbył się w dniach 20-21 listopada 2013 roku w Warszawie, zapraszamy do zapoznania się z materiałem video i galerią zdjęć.

Dyrektywa hipoteczna przyjęta przez Parlament Europejski

12/12/2013
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jako aktywny członek europejskiej organizacji Eurofinas (European Federation of Finance House Associations), na bieżąco na poziomie europejskim monitoruje przebieg procesów legislacyjnych regulacji istotnych dla przemysłu finansowego w naszym kraju. W dniu 10 grudnia 2013 r., Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie akceptacji projektu Dyrektywy w...

Gala rozdania nagród CESSIO2013

20/11/2013
W dniu 20 listopada 2013 roku podczas IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami odbyła się uroczysta gala rozdania nagród CESSIO2013. CESSIO2013 to nagroda, która umożliwia praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych przetargów na sprzedaż wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tego z nich, którego standardy organizacji przetargów na...

IV Kongres Antyfraudowy

12/11/2013
IV Kongres Antyfraudowy odbył się dnia 2 października 2013 roku w Hotelu Marriott w Warszawie.

Budowanie narzędzi do wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju rynku kredytowego i całej gospodarki

07/11/2013
O ocenie funkcjonowania ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, Nr 81, poz. 530) stanowi regulację pełniącą istotną funkcję w ocenie wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta oraz do oszacowania jego zdolności kredytowej....

E-BTE i inne narzędzia informatyzacji postępowań sądowych – IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami KPF

31/10/2013
21 listopada 2013 r. podczas Sesji IV, w drugim dniu IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez KPF, będziemy dyskutować o informatyzacji postępowań sądowych, w szczególności o E-BTE, narzędziu informatycznym przyspieszającym nadanie klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny. W tą tematykę, od strony teoretycznej przepisów prawnych, wprowadzi nas Pani Monika Biała,...

Czy jedyną wartością w biznesie jest zysk?

12/09/2013
Na przestrzeni kilku minionych lat zaszły zmiany, które w zasadzie przesądzają o konieczności przestawienia modeli biznesowych na zrównoważone i społecznie odpowiedzialne. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż, z finansową na czele- uważa Artur Nowak Gocławski z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, współorganizator konferencji “Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”, która odbędzie się 17...

Upadłości przedsiębiorstw w I połowie 2013 roku – negatywna tendencja nadal bez zmian

09/09/2013
W I połowie 2013 roku odnotowano 454 upadłości przedsiębiorstw – podano w najnowszym raporcie „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Centrum Finansowe Banku BPS. Oznacza to wzrost o około 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to odnotowano 424 upadłości. Jednocześnie, zgodnie...