Rok: 2015

Wierzytelności hipoteczne i korporacyjne zmienią rynek windykacyjny. Podsumowanie VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

27/12/2015
Polskie firmy, zarządzające wierzytelnościami, wykazują duże zainteresowanie ekspansją na rynkach zagranicznych. Jednocześnie same stają się przedmiotem zainteresowania znaczących inwestorów zagranicznych. Jedną z przyczyn procesów konsolidacyjnych i pozyskiwania zewnętrznych partnerów, zachodzących na polskim rynku wierzytelności, mogą stanowić malejące stopy zwrotu, a w związku z tym – potrzeba tworzenia sojuszy, zdolnych do...

Marcin Czugan szefem Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS

23/12/2015
Marcin Czugan, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, został przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (European Federation of Finance Associations). Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, iż obszar legislacji, w szczególności w obszarze prawa konsumenckiego, stanowiąc istotne źródło integracji europejskiej jednocześnie odgrywa kapitalną rolę w wyznaczaniu nowych standardów ochrony praw...

EUROFINAS z nowym Dyrektorem Generalnym

18/12/2015
Leon Dhaene będzie kierował działalnością EUROFINAS, europejskiego stowarzyszenia uczestników rynku kredytowego. Na stanowisko Dyrektora Generalnego tej organizacji został wybrany jednogłośnie przez członków jej Rady Nadzorczej. Od dziesięciu lat aktywnym członkiem EUROFINAS jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, zrzeszająca znaczącą część uczestników krajowego rynku consumer finance. Leon Dhaene zastępuje pełniącego tę...

Audyt etyczny za 2015 rok rozpoczęty

18/12/2015
Komisja Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce rozpoczęła proces audytu etycznego za 2015 rok. Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk KPF (ZDP) wszyscy członkowie KPF corocznie poddają się takiemu audytowi, aby potwierdzić, że konsekwentnie stosują te Zasady w swojej codziennej działalności gospodarczej.

Renta dożywotnia – produkt sprawdzony i bezpieczny

17/12/2015
Wartość nieruchomości administrowanych przez fundusze hipoteczne w II kwartale 2015 roku wyniosła 76,43 mln PLN, osiągając najwyższy poziom w analizowanym okresie 2011-2015 – wynika z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. II kwartał 2015”. Zainteresowanie dożywotnim świadczeniem pieniężnym, zwanym powszechnie rentą dożywotnią, nie maleje. Jednak wbrew...

Raport KPF i EY z Badania nadużyć na rynku finansowym

14/12/2015
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych wraz z firmą doradczą EY mają przyjemność zaprezentować Raport z badania nadużyć na rynku finansowym, które zostało przeprowadzone w III kwartale br. w ramach cyklicznego projektu badawczego KPF i EY. Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest prezentacja problemu nadużyć, z którym walczą firmy z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego,...

Nowa funkcjonalność Monitora Postępowania Egzekucyjnego

11/12/2015
Monitor Postępowania Egzekucyjnego, czyli portal dostępowy dla wierzycieli i komorników, zyskał istotną, z punktu widzenia efektywności postępowania egzekucyjnego funkcjonalność – dzięki serwisowi stworzonemu przez spółkę Currenda Sp. z o.o. w szybki i łatwy sposób wierzyciele mogą sprawdzić, czy dany komornik ma możliwość przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru. Wdrożono ją wskutek...

Doradca KPF wybrany do Grupy Roboczej ESMA

07/12/2015
Doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ds. Ładu Korporacyjnego, dr Krzysztof Grabowski, został wybrany do Roboczej Grupy Konsultacyjnej Corporate Finance Standing Committee w ESMA (European Securities and Markets Authority), czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. W trakcie trwającej dwa lata kadencji, będzie w tej istotnej dla stabilności rynku finansowego instytucji...

UE dopuszcza zakaz wypłaty prowizji doradcom, a nie pośrednikom

02/12/2015
Unijna dyrektywa nr 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, zwana dyrektywą hipoteczną, zawiera między innymi wymóg informowania konsumentów o wysokości prowizji otrzymywanej przez pośrednika finansowego od kredytodawcy. Dyrektywa dopuszcza również możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie zakazu wynagradzania przez kredytodawcę. Tyle, że wskazuje ona nie –...

Popyt na kredyty ma się dobrze. W Unii Europejskiej

30/11/2015
Koniunktura na kredyty w krajach Unii Europejskiej w I półroczu 2015 roku była zdecydowanie wyższa niż w Polsce – wynika z opublikowanego przez europejską reprezentację rynku kredytowego, EUROFINAS, cyklicznego raportu. Sumaryczny wzrost wszystkich kategorii kredytów w grupie krajów należących do tej organizacji osiągnął 13,1% w porównaniu z pierwszym półroczem roku...