Rok: 2015

BZ WBK, Orange i Polkomtel – Laureaci SUPERCESSIO 2015

27/11/2015
Przetargi na sprzedaż wierzytelności, zorganizowane przez Bank Zachodni WBK S.A. w kategorii sektor bankowy oraz Orange S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. w grupie podmiotów z sektora niebankowego zostały ocenione najwyżej i uhonorowane Laurem CESSIO. W trzeciej edycji, której wyniki ogłoszono podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, Kapituła Lauru CESSIO dokonała...

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w kwestii stosowania klauzul abuzywnych

24/11/2015
Wpis do rejestru klauzul abuzywnych postanowienia wzorca umownego uznanego przez sąd za niedozwolony wywołuje skutek tylko wobec przedsiębiorcy, którego dotyczy wyrok, a nie wobec innych przedsiębiorców, stosujących wzorce o identycznej treści normatywnej – orzekł Sąd Najwyższy, rozstrzygając w przedmiocie instytucji tzw. prawomocności rozszerzonej. – To istotny wyrok z punktu widzenia...

Zjawisko i profil zadłużonych i nadmiernie zadłużonych. Raport KPF na Dzień Bez Długu 2015

18/11/2015
Jedno na dwadzieścia polskich gospodarstw domowych, opisując swoją sytuację finansową, deklaruje wpadanie w zadłużenie. Głowa takiego gospodarstwa jest osobą w średnim wieku, mieszkającą na wsi, posiadającą wykształcenie średnie lub policealne oraz dochód nie przekraczający 550 PLN/os. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bez Długów przygotowała raport “Zjawisko i profil...

Potencjał i perspektywy polskiego rynku wierzytelności

13/11/2015
Polskie przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami, coraz aktywniej penetrują rynki zagraniczne. Niektóre z nich stają się częścią międzynarodowych grup kapitałowych. Postępuje konsolidacja polskiego sektora wierzytelności. Cykliczny raport „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” informuje o kolejnym przekroczeniu rekordowej wartości portfela wierzytelności w obsłudze liderów tego rynku, Członków KPF. O rynku zarządzania wierzytelnościami, podczas Kongresu...

Nadchodzi rewolucja w informatyzacji postępowania egzekucyjnego

13/11/2015
Po kilkunastu miesiącach przygotowań i uwzględnieniu uwag stron postępowania egzekucyjnego, w drugiej dekadzie listopada zostanie uruchomiony Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE) – portal dostępowy dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych. Dzięki niemu, według założeń inicjatorów – spółki Currenda, postępowania zostaną przyspieszone, a co za...

Laureaci X Konkursu Verba Veritatis

06/11/2015
Dziewięcioro autorów prac dyplomowych z zakresu etyki biznesu wyłoniła Kapituła Konkursu Verba Veritatis pod przewodnictwem profesora Bolesława Roka, w jubileuszowej, dziesiątej edycji. Troje najwyżej ocenionych laureatów otrzymało nagrody finansowe, których łączna pula wyniosła 7 000 złotych. Rozstrzygnięcie konkursu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych wraz z Akademią Leona Koźmińskiego, nastąpiło podczas...

Crowdfunding – stymulant przedsiębiorczości

04/03/2015
O crowdfundingu, czyli finansowaniu społecznościowym, jako nowym zjawisku w przestrzeni publicznej, mówi Mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF i zarazem Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS. Wywiad jest zapowiedzią wystąpienia w konferencji “Finanse w Internecie”. Jednocześnie wkrótce na portalu PRNews.pl pojawi się obszerny komentarz Marcina Czugana dotyczący tej problematyki. Często finansowanie...

Dobry klimat kredytowy, ale konsumenci ostrożni

03/03/2015
RAPORT KPF I REJESTRU DŁUŻNIKÓW ERIF BIG S.A. Czynniki współtworzące klimat kredytowy sprzyjają zaciąganiu kredytów i pożyczek gotówkowych, ale gospodarstwa domowe zachowują obecnie daleko idącą wstrzemięźliwość w tym zakresie – wynika z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. „Zaciąganie kredytów i pożyczek gotówkowych w instytucjach finansowych...

Powołano Radę Programową Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

24/02/2015
Ocena najistotniejszych przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku wierzytelności i postulaty zmian w kierunku rozwiązań, racjonalizujących i ułatwiających obrót wierzytelnościami staną się przedmiotem debaty praktyków gospodarczych oraz organizacji samorządowych podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wyłoniono Radę Programową wydarzenia, które po raz trzeci zorganizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Aktualna sytuacja na...

Cross-selling pod nadzorem

12/02/2015
Trzy unijne instytucje nadzoru nad rynkiem finansowym, tzw. ESAs (European Supervisory Authorities), czyli ESMA (European Securities and Markets Authority), EBA (European Banking Authority) oraz EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) prowadzą obecnie konsultacje dokumentu określającego wytyczne (guidelines) dotyczące finansowych produktów łączonych (tzw. cross-selling), takich jak na przykład kredyt z...