Rok: 2018

Jaki był rok 2018 na rynku finansowania konsumpcji gospodarstw domowych?

14/06/2019
Konsumpcja gospodarstw domowych miała w 2018 roku największe znaczenie dla kształtowania popytu krajowego. Na jego wzrost wpływały malejące bezrobocie, rosnące przeciętne wynagrodzenie oraz niska inflacja. Te czynniki i transfery społeczne (Program 500+) powodują, że gospodarstwa domowe zwiększają zdolność do zaciągania zobowiązań, ale bynajmniej nie żyją „na kredyt”, pomimo tego, że...

KRUK stawia na publiczny rynek obligacji i pod tym kątem modyfikuje główny cel strategiczny na lata 2019-2024

30/05/2019
KRUK  prowadzi obecnie proces zatwierdzania prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji Publicznych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W toku prac nad prospektem Komisja wystąpiła z uwagą interpretacyjną. Sprowadza się ona do uznania przez KNF celu strategicznego Grupy dot. „osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku” za prognozę zysku w...

Szkolenie “Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”

17/05/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz ALTO Advisory serdecznie zapraszają na szkolenie “Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”.   Termin warsztatów: 12 czerwca 2019 r . Miejsce spotkania: WARSZAWA   REJESTRACJA Warsztaty są dostępne tylko dla Członków KPF. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia. Rejestracja jest otwarta do...

KRUK podpisał umowę przejęcia Wonga

30/04/2019
KRUK podpisał umowę przejęcia 100 proc. udziałów w wonga.pl sp. z o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Wcześniej, zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość transakcji opiewa na 97,1 mln zł. Na tę kwotę składa się wartość udziałów sprzedawanej spółki i prawa do własności marki...

KRUK zwiększył portfel w Rumunii i Polsce

10/04/2019
KRUK zainwestował w pierwszym kwartale 2019 roku 179 mln złotych w pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld złotych. Najwięcej w Rumunii i w Polsce – odpowiednio około 45 i 34 procent sumy nakładów. Równocześnie spłaty z pakietów własnych kupionych w przeszłości wyniosły w tym czasie 427 mln złotych. KRUK...

KRUK pozyskał 115 mln zł na rynku obligacji

28/03/2019
KRUK pozyskał 115 mln zł w ramach prywatnej emisji 6-letnich obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę równą 4,0 p.p. Emisję przeprowadził mBank. – Potwierdzamy zdolność do emisji obligacji, pomimo trudniejszej dostępności kapitału na rynku. Jednocześnie jest to dla nas największa wartościowo emisja od...

KRUK stawia na Zespół Wonga w Polsce

18/03/2019
KRUK podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia 100% udziałów w wonga.pl sp. z.o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Zamknięcie transakcji będzie wymagać podpisania ostatecznej umowy przejęcia udziałów, a także otrzymania odpowiedniej zgody na dokonanie koncentracji. – W biznesie konsumenckim działamy już od ponad 20 lat,  a na rynku usług pożyczkowych...

KRUK w 2018 roku wypracował 12% wzrostu zysku netto

08/03/2019
KRUK S.A. opublikował wyniki finansowe za cały 2018 rok: Zysk netto w 2018 roku wyniósł 330 mln zł i był o 12 proc. wyższy niż w 2017 roku oraz najwyższy w historii. W czwartym kwartale zysk netto wyniósł 51 mln zł. Spłaty z portfeli własnych wyniosły rekordowe 1,6 mld zł,...

Jakość obsługi zobowiązań zaskakuje pozytywnie

04/03/2019
Według ostatniego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, w bieżącym kwartale zwiększyła się grupa gospodarstw domowych obsługujących bezproblemowo swoje zobowiązania. W styczniu 2019 r. odsetek ten wyniósł prawie 80%, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii badania po wartości 81,4%,...

Zasady Dobrych Praktyk określą zasady etycznego postępowania w procesie finansowania zakupów w modelu sprzedaży bezpośredniej

01/03/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi prace nad wypracowaniem Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), wspólnych dla zarówno kredytodawców, jak i pośredników – operatorów sprzedaży produktów kredytowych, służących finansowaniu zakupów konsumenckich, dokonywanych w modelu sprzedaży bezpośredniej. Dla tego rodzaju szczególnych usług finansowych nie zostały dotąd wypracowane regulacje o charakterze kodeksu dobrych praktyk dobrowolnie przyjmowanego przez...