Rok: 2018

Politycy wiedzą lepiej – a czego boją się menedżerowie?

22/05/2020
Rządy przedsięwzięły drastyczne środki, aby zatrzymać Covid-19 – pozamykano miasta, do zera ograniczono podróże. Banki centralne podjęły działania przekraczające skalę tych z roku 2008 – dla ich opisania sięgnięto po słowniki czasów wojny „bazooka”, tarcza, itp. Na rynki po prostu spadła nie manna, ale pieniądze – 820 mld euro z...

Koniec roku 2019: fasten your seat belts!

20/04/2020
Relacje między apetytem kredytowym gospodarstw domowych a stanem koniunktury są istotne dla analizy sytuacji na rynku finansowania gospodarstw domowych. Rosnący produkt krajowy brutto, zatrudnienie i płace, niskie stopy procentowe oraz ceny kształtowały dotąd optymistyczne nastroje konsumenckie, zwiększają popyt na kredyty i pożyczki. Ostatnie lata pokazują, że dobra koniunktura bankowa sprzyja, a...

Jaki był rok 2018 na rynku finansowania konsumpcji gospodarstw domowych?

14/06/2019
Konsumpcja gospodarstw domowych miała w 2018 roku największe znaczenie dla kształtowania popytu krajowego. Na jego wzrost wpływały malejące bezrobocie, rosnące przeciętne wynagrodzenie oraz niska inflacja. Te czynniki i transfery społeczne (Program 500+) powodują, że gospodarstwa domowe zwiększają zdolność do zaciągania zobowiązań, ale bynajmniej nie żyją „na kredyt”, pomimo tego, że...

KRUK stawia na publiczny rynek obligacji i pod tym kątem modyfikuje główny cel strategiczny na lata 2019-2024

30/05/2019
KRUK  prowadzi obecnie proces zatwierdzania prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji Publicznych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W toku prac nad prospektem Komisja wystąpiła z uwagą interpretacyjną. Sprowadza się ona do uznania przez KNF celu strategicznego Grupy dot. „osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku” za prognozę zysku w...

Szkolenie “Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”

17/05/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz ALTO Advisory serdecznie zapraszają na szkolenie “Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”.   Termin warsztatów: 12 czerwca 2019 r . Miejsce spotkania: WARSZAWA   REJESTRACJA Warsztaty są dostępne tylko dla Członków KPF. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia. Rejestracja jest otwarta do...

KRUK podpisał umowę przejęcia Wonga

30/04/2019
KRUK podpisał umowę przejęcia 100 proc. udziałów w wonga.pl sp. z o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Wcześniej, zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość transakcji opiewa na 97,1 mln zł. Na tę kwotę składa się wartość udziałów sprzedawanej spółki i prawa do własności marki...

KRUK zwiększył portfel w Rumunii i Polsce

10/04/2019
KRUK zainwestował w pierwszym kwartale 2019 roku 179 mln złotych w pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld złotych. Najwięcej w Rumunii i w Polsce – odpowiednio około 45 i 34 procent sumy nakładów. Równocześnie spłaty z pakietów własnych kupionych w przeszłości wyniosły w tym czasie 427 mln złotych. KRUK...

KRUK pozyskał 115 mln zł na rynku obligacji

28/03/2019
KRUK pozyskał 115 mln zł w ramach prywatnej emisji 6-letnich obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę równą 4,0 p.p. Emisję przeprowadził mBank. – Potwierdzamy zdolność do emisji obligacji, pomimo trudniejszej dostępności kapitału na rynku. Jednocześnie jest to dla nas największa wartościowo emisja od...

KRUK stawia na Zespół Wonga w Polsce

18/03/2019
KRUK podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia 100% udziałów w wonga.pl sp. z.o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Zamknięcie transakcji będzie wymagać podpisania ostatecznej umowy przejęcia udziałów, a także otrzymania odpowiedniej zgody na dokonanie koncentracji. – W biznesie konsumenckim działamy już od ponad 20 lat,  a na rynku usług pożyczkowych...

KRUK w 2018 roku wypracował 12% wzrostu zysku netto

08/03/2019
KRUK S.A. opublikował wyniki finansowe za cały 2018 rok: Zysk netto w 2018 roku wyniósł 330 mln zł i był o 12 proc. wyższy niż w 2017 roku oraz najwyższy w historii. W czwartym kwartale zysk netto wyniósł 51 mln zł. Spłaty z portfeli własnych wyniosły rekordowe 1,6 mld zł,...