Laury Pośredników wręczone po raz czwarty

Laury Pośredników wręczone po raz czwarty

Już po raz czwarty firmy pośrednictwa finansowego zrzeszone w ZPF nagrodziły instytucje finansowe za wysoką jakość współpracy. W ramach konkursu o Laur Pośredników, bo tak nazwano tę inicjatywę, nagrodzeni zostali: ING Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, TF Bank, InBank, Nest Bank, TU Generali, InterRisk, TU Warta, IPF Polska (hapipożyczki), Takto Finanse i Cross Loan.

Na przełomie lipca i sierpnia br. przedstawiciele firm pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w ZPF, uczestniczyli w głosowaniu. Oceniali w nim, według określonych regulaminem kryteriów merytorycznych, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje pożyczkowe, wybrane przez siebie spośród wszystkich działających na rynku instytucji finansowych. W głosowaniu pod uwagę brane były m.in. standardy współpracy i komunikacji ocenianej firmy z pośrednikami oraz sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Kryteria konkursowe obejmowały także te związane z monitorowaniem jakości agencyjnych praktyk sprzedażowych celem przeciwdziałania zjawisku missellingu i wyłudzeniom oraz etyką działania.

Projekt „Laur Pośredników” dobrze obrazuje misję Związku Przedsiębiorstw Finansowych – budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, którego wyznacznikiem są przecież współpraca i zaufanie. O to zabiega i wspiera ZPF – organizacja samorządowa, reprezentująca kilka sektorów tego rynku. Wyznaczenie wysokich standardów współpracy pomiędzy dostawcami produktów finansowych i pośrednikami wprost wzmacnia zaufanie pomiędzy nimi, ale przede wszystkim przekłada się na wzrost zaufania ze strony konsumentów wobec przedsiębiorców oferujących usługi finansowe. To zaś stanowi fundament zrównoważonego rozwoju całego rynku finansowego – ocenił Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Aby ocena była jak najbardziej rzetelna, oceniane firmy zostały podzielone na kategorie ze względu na sprzedawany produkt. Laury Pośredników Finansowych 2019 wręczono więc zwycięzcom w czterech kategoriach: bank – kredyty hipoteczne, bank – kredyty gotówkowe, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz instytucja pożyczkowa. Wyniki głosowania firm zostały podliczone, co pozwoliło określić zdobywców miejsc pierwszego, drugiego i trzeciego, w zależności od łącznej liczby punktów, zdobytych przez daną firmę w głosowaniu.

Nad poprawnością przebiegu konkursu pod kątem formalno–prawnym oraz jego zgodnością z regulaminem czuwał Pan Grzegorz Kott z Kancelarii Prawnej Wierzbowski Eversheads Sutherland.

— 

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty hipoteczne:

 • I miejsce – ING Bank Śląski SA
 • II  miejsce – Bank Millennium SA
 • III miejsce – Bank Pekao S.A.

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty gotówkowe:

 • I miejsce – TF Bank AB
 • II  miejsce – AS InBank SA o. w Polsce
 • III miejsce – Nest Bank SA

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: instytucja pożyczkowa

 • I miejsce – IPF Polska (hapipożyczki)
 • II  miejsce – Takto Sp. z o.o.
 • III miejsce – Cross Loan Sp. z o.o.

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: towarzystwo ubezpieczeniowe (ex aequo):

 • I miejsce – Grupa Generali
 • I  miejsce – InterRisk TU S.A.
 • I miejsce – TUiR „Warta” S.A.

Nagrody zostały wręczone 2 października 2019 r., podczas V Kongresu Pośrednictwa Finansowego, zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych.