Laury Pośredników wręczone po raz czwarty

02/10/2019

Już po raz czwarty firmy pośrednictwa finansowego zrzeszone w ZPF nagrodziły instytucje finansowe za wysoką jakość współpracy. W ramach konkursu o Laur Pośredników, bo tak nazwano tę inicjatywę, nagrodzeni zostali: ING Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, TF Bank, InBank, Nest Bank, TU Generali, InterRisk, TU Warta, IPF Polska (hapipożyczki), Takto Finanse i Cross Loan.

Na przełomie lipca i sierpnia br. przedstawiciele firm pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w ZPF, uczestniczyli w głosowaniu. Oceniali w nim, według określonych regulaminem kryteriów merytorycznych, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje pożyczkowe, wybrane przez siebie spośród wszystkich działających na rynku instytucji finansowych. W głosowaniu pod uwagę brane były m.in. standardy współpracy i komunikacji ocenianej firmy z pośrednikami oraz sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Kryteria konkursowe obejmowały także te związane z monitorowaniem jakości agencyjnych praktyk sprzedażowych celem przeciwdziałania zjawisku missellingu i wyłudzeniom oraz etyką działania.

Projekt „Laur Pośredników” dobrze obrazuje misję Związku Przedsiębiorstw Finansowych – budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, którego wyznacznikiem są przecież współpraca i zaufanie. O to zabiega i wspiera ZPF – organizacja samorządowa, reprezentująca kilka sektorów tego rynku. Wyznaczenie wysokich standardów współpracy pomiędzy dostawcami produktów finansowych i pośrednikami wprost wzmacnia zaufanie pomiędzy nimi, ale przede wszystkim przekłada się na wzrost zaufania ze strony konsumentów wobec przedsiębiorców oferujących usługi finansowe. To zaś stanowi fundament zrównoważonego rozwoju całego rynku finansowego – ocenił Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Aby ocena była jak najbardziej rzetelna, oceniane firmy zostały podzielone na kategorie ze względu na sprzedawany produkt. Laury Pośredników Finansowych 2019 wręczono więc zwycięzcom w czterech kategoriach: bank – kredyty hipoteczne, bank – kredyty gotówkowe, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz instytucja pożyczkowa. Wyniki głosowania firm zostały podliczone, co pozwoliło określić zdobywców miejsc pierwszego, drugiego i trzeciego, w zależności od łącznej liczby punktów, zdobytych przez daną firmę w głosowaniu.

Nad poprawnością przebiegu konkursu pod kątem formalno–prawnym oraz jego zgodnością z regulaminem czuwał Pan Grzegorz Kott z Kancelarii Prawnej Wierzbowski Eversheads Sutherland.

— 

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty hipoteczne:

I miejsce – ING Bank Śląski SA

II  miejsce – Bank Millennium SA

III miejsce – Bank Pekao S.A.

Na zdjęciu (od lewej): Artur Nowak-Gocławski (Prezes Zarządu ANG Spółdzielni, Przewodniczący Rady ZPF), Sylwester Gorzeń (Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Współpracy z Pośrednikami, ING Bank Śląski), Andrzej Roter (Prezes Zarządu ZPF). 

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty gotówkowe:

I miejsce – TF Bank AB

II  miejsce – AS InBank SA o. w Polsce

III miejsce – Nest Bank SA

Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Opaliński (Przewodniczący RN Fines S.A., Członek Rady ZPF), Wojciech Drozd (Poland Country Manager, TF Bank), Andrzej Roter (Prezes Zarządu ZPF). 

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: instytucja pożyczkowa

I miejsce – IPF Polska (hapipożyczki)

II  miejsce – Takto Sp. z o.o.

III miejsce – Cross Loan Sp. z o.o.

Na zdjęciu (od lewej): Piotr Oniszczuk (Prezes Zarządu Unilink Cash, Członek Rady ZPF), Przemysław Kamiński (Country Manager, IPF Polska), Andrzej Roter (Prezes Zarządu ZPF). 

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: towarzystwo ubezpieczeniowe (ex aequo):

I miejsce – Grupa Generali

I  miejsce – InterRisk TU S.A.

I miejsce – TUiR „Warta” S.A.

Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Opaliński (Przewodniczący RN Fines S.A., Członek Rady ZPF), Dawid Korszeń (Rzecznik Prasowy TUiR “Warta”), Daniel Kaliszuk (Członek Zarządu InterRisk), Justyna Szafraniec (Rzecznik Prasowy Generali Polska), Andrzej Roter (Prezes Zarządu ZPF). 

Nagrody zostały wręczone 2 października 2019 r., podczas V Kongresu Pośrednictwa Finansowego, zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych.