List EUROFINAS do EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA)

List EUROFINAS do EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA)

Eurofinas zamierza przygotować pismo do Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie ochrony konsumentów w wybranych regulacjach europejskich.

Przyczyną tego listu jest fakt, iż EBA została wyznaczona do nadzoru nad ochroną konsumentów w Europie. W dniu 25 października 2012 r. EBA zorganizowała w Londynie Dzień Ochrony Konsumentów, podczas którego zapowiedziano działania w kierunku zwiększenia ochrony konsumentów w wybranych obszarach (wskazano na Dyrektywę o kredycie konsumenckim, Dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk rynkowych i kwestię przekredytowania). Celem listu jest wskazanie, iż w tych obszarach i regulacjach istnieje należyty poziom ochrony konsumentów i nie ma potrzeby ingerencji nadzoru bankowego.

List do EBA wskazuje na Dyrektywę w sprawie kredytu konsumenckiego, która już w sposób należyty chroni konsumentów, a jednym z jej priorytetów było właśnie zwiększenie ochrony w tym obszarze. List podkreśla, iż również Dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk rynkowych w pełni pokrywa sektor konsumentów, dbając o ich ochronę. Treść listu wskazuje, iż w przypadku przeglądu przedmiotowej Dyrektywy pod kątem ochrony konsumentów, większą uwagę należy poświęcić samoregulacji i procedurom pozasądowym.

W liście Eurofinas pisze również o zjawisku przekredytowania gospodarstw domowych (EBA zamierza podjąć działania w tym obszarze). Wskazujemy, iż Komisja Europejska na 2013 r. zapowiedziała publikację dwóchRaportów na temat tego zjawiska. Dopóki takie Raporty się nie ukażą, dopóty nie jest zasadne podejmowanie żadnych inicjatyw w tym obszarze.

Pliki w załączeniu:

List Eurofinas

KPF jest Członkiem EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) od 2006 roku i jest aktywnym uczestnikiem procesu europejskiej legislacji. Eurofinas jest reprezentantem wyspecjalizowanych dostawców kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej, zrzesza osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych.