List otwarty w sprawie ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym

List otwarty w sprawie ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz największe fundusze hipoteczne zrzeszone w jej strukturach apelują o przyspieszenie prac nad Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. Instytucje podpisały list otwarty, który trafił do 70 adresatów m.in. do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ewy Kopacz, Premier RP, Marszałka Sejmu oraz wszystkich Resortów. Ruszyła również strona internetowa, dzięki której wszyscy Obywatele, a w szczególności Seniorzy oczekujący regulacji, mogą poprzeć inicjatywę.

List otwarty podpisany przez przedstawicieli KPF, Funduszu Hipotecznego DOM S.A. oraz Funduszu Hipotecznego Familia S.A., który trafił do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Premier RP, Marszałka Sejmu, Posłów oraz Ekspertów został zaadresowany przede wszystkim do Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera oraz Ministra Gospodarki. To właśnie jego Resort pracuje nad Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. Pismo skierowano również do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz innych Resortów. Postulat trafił do UOKiK i innych organizacji konsumenckich oraz niektórych Uniwersytetów III Wieku.
Prace nad kompleksową regulacją rynku tak zwanej odwróconej hipoteki rozpoczęły się jeszcze w 2010 roku i wciąż nie mogą doczekać się pełnej realizacji. Nasz apel jest wyrazem głębokiego zaniepokojenia tą sytuacją – podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Tymczasem statystyki GUS są nieubłagane. Jeszcze w 2001 roku liczba emerytów i rencistów oscylowała wokół 4,5 miliona osób. W 2013 roku wzrosła prawie do 9 milionów i stanowi obecnie 23,3 proc. populacji. – W parze ze wzrostem liczby emerytów i rencistów prawdopodobnie nie pójdzie wzrost świadczeń emerytalnych, co spotęguje skalę wykluczenia tej grupy społecznej. Jednocześnie, pomimo przyjęcia ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, w bankach nie ma i przez lata nie będzie takiej oferty – podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. – Kompleksowa regulacja rynku zapewniłaby upowszechnienie dobrych standardów oferowania usługi oraz właściwy nadzór realizowany przez KNF – dodaje Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego Familia.

Autorzy listu podkreślają, że brak regulacji może skutkować m.in. powstaniem szarej strefy i wzrostem liczby nieuczciwych podmiotów, które będą oferować seniorom produkt bez odpowiednich przepisów gwarantujących im należytą ochronę i bezpieczeństwo, a w najgorszym wypadku – likwidację dotychczasowego dorobku sektora i w efekcie brak jakiegokolwiek rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Jednocześnie zaznaczają, że fundusze hipoteczne już dziś są gotowe do spełnienia wymagań zawartych w projekcie Ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym.

List otwarty został również opublikowany w serwisie internetowym: www.dozywotnieswiadczenie.pl. Każdy obywatel, który opowiada się za przyspieszeniem prac nad kompleksową regulacją rynku hipoteki odwróconej w Polsce, może wyrazić tam poparcie dla inicjatywy.