V edycja konkursu Verba Veritatis – wyniki

22/10/2010

Laureatami V Edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, która miała miejsce w 2010 roku, zostali:

I miejsce: Marta Makowska: „Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego” – Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

II miejsce: Dominik Stanny: „Teoria interesariuszy R.E. Freemana – między ekonomią a etyką” – Katolicki Uniwersytet Lubelski

III miejsce: Marek Bachorski-Rudnicki: „Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie TEY.PL Sp. z o.o.” – Politechnika Wrocławska

WYRÓŻNIENIA:

• Ewelina Trojnar: „Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

• Katarzyna Kubiak: „Odpowiedzialność społeczna korporacji międzynarodowych jako źródło przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa SABMiller plc i polskiej filii – Kompanii Piwowarskiej S.A.”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Magdalena Pachulska: „Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kształtowania wizerunku firmy na przykładzie PKN ORLEN”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

NAGRODA SPECJALNA

Agnieszka Nowak: „Kodyfikacja, implementacja i stosowanie dobrych praktyk przez instytucje finansowe” – Uniwersytet Gdański

Nagrody zostały wręczone podczas IX Konferencji Prakseologiczno-Etycznej pt. “Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie”, w dniu 21 października 2010 r. w Warszawie.

Informacja prasowa: Najlepsze prace o etyce biznesu nagrodzone