VI edycja konkursu Verba Veritatis – wyniki

28/10/2011

Laureatami VI Edycji Konkursu Verba Veritatis, która miała miejsce w 2011 roku, zostali:

I miejsce: Pani Marta Strumiańska – Kutra, z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autorka pracy doktorskiej pt. „Władza i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Perspektywa Instytucjonalna”, napisanej pod kierunkiem Pana doc. dr hab. Włodzimierza Pańkowa.

II miejsce (ex aequo) zajęły:

• Pani Magdalena Krukowska, z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autorka pracy doktorskiej pt. „Pomiar odpowiedzialności społecznej polskich przedsiębiorstw”, napisanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego;

• Pani Aleksandra Sendal, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorki pracy magisterskiej pt. „Od koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do koncepcji Korporacyjnego Obywatelstwa”, napisanej pod kierunkiem Pani prof. UEK dr hab. Janiny Filek;

• Pani Monika Wasilonek, z Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, autorka pracy licencjackiej pt. „Reklama na granicy prawa: między komunikacją a prowokacją”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Hudzika.

 

Wyróżnione prace zostały nagrodzone, jak poniżej:

I Miejsce: Pani Marta Strumiańska –Kutra – nagroda pieniężna o wartości 5000zł, ufundowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce;

II Miejsce: Pani Magdalena Krukowska – nagroda pieniężna o wartości 2000zł ufundowana przez Centrum Finansowe Banku BPS S.A.;

II Miejsce: Pani Aleksandra Sendal – nagroda pieniężna o wartości 2000zł ufundowana przez Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

II Miejsce: Pani Monika Wasilonek – nagroda rzeczowa (laptop) ufundowana przez Inkaso WEC S.A.

Nagrody zostały wręczone podczas XI Konferencji Prakseologiczno Etycznej, która odbyła  się 27 października 2011r. w Warszawie.

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.

 

DO POBRANIA:

Informacja prasowa: Laureaci VI edycji konkursu nagrodzeni