Statuetka BusinessWoman 2015 dla Pani Margity Kaczmarek, Prezes Zarządu Surat sp. z o.o.

Pani Margita Kaczmarek, Prezes Zarządu Surat Sp. z o.o., została uhonorowana statuetką BusinessWoman Roku 2015. Nagroda została wręczona podczas dorocznej Ogólnopolskiej Gali Biznesu 2015 w Sheraton Warsaw Hotel w lutym 2016 r.

Wyróżnienie przyznane Pani Margicie Kaczmarek ma charakter specjalny i jest przyznawane „silnym osobowościom sukcesu, które swoją działalnością, precyzją i konsekwencją podejmowanych decyzji w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu prowadzonych przez siebie firm”. Przyznaje ją Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Spółka Surat jest właścicielem marki Kasomat, oferującej szybkie pożyczki online. Firma jest zrzeszona w KPF od lutego 2015 r., co jest potwierdzeniem, jak ważne są dla niej zasady odpowiedzialnego pożyczania. Kasomat prowadzi też cieszącego się zainteresowaniem bloga oferującego porady i ciekawostki dla osób korzystających z tej formy pożyczania.