Mecenas Marcin Czugan Człowiekiem Roku Sektora Pożyczkowego

Mecenas Marcin Czugan Człowiekiem Roku Sektora Pożyczkowego

Mecenas Marcin Czugan, kierujący Departamentem Prawno-Legislacyjnym Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, został wybrany Człowiekiem Roku 2015 w sektorze instytucji pożyczkowych. Laureat wyróżnienie odebrał podczas uroczystej gali Loan Magazine Awards, zorganizowanej po raz pierwszy przez Członka KPF – Sferę Finansów S.A we Wrocławiu. Posiada ono tym większą wartość i rangę, że wyboru, spośród grona nominowanych, w głosowaniu internetowym dokonywali sami uczestnicy rynku pożyczek niebankowych – oprócz przedstawicieli branży, również pośrednicy finansowi oraz biura informacji gospodarczej.

Wyboru laureatów dokonano łącznie w trzynastu kategoriach, ale tytuł Człowieka Roku uznawany jest za najbardziej prestiżową spośród nich. W pierwszej edycji Loan Magazine Awards, przypadł on Dyrektorowi Departamentu Prawno – Legislacyjnemu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Mecenas Marcin Czugan bardzo aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym regulacji sektora pożyczkowego, w istotny sposób wpływających na kształt rynku kredytowego, zarówno na poziomie polskim jak i na poziomie europejskim, jako Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS. Zgodnie z misją KPF, Mecenas Marcin Czugan, umożliwia bieżący dostęp do rzetelnej i najbardziej aktualnej wiedzy z obszaru legislacji Członkom KPF, którzy otrzymują bardzo systematycznie i bardzo pożyteczne z punktu widzenia możliwości zastosowania jej w praktyce biznesowej. Dorobkiem merytorycznym KPF z obszaru legislacji Mecenas Czugan dzieli się również z praktykami rynku pożyczkowego spoza KPF podczas spotkań branżowych, konferencji i kongresów. To również element misji KPF budowania kapitału społecznego na rynku finansowym.

Uznanie przez środowisko instytucji pożyczkowych Mecenasa Marcina Czugana za Człowieka Roku to potwierdzenie profesjonalizmu i zaangażowania mojego współpracownika, służącego dobru wspólnemu profesjonalnych uczestników rynku finansowego – podzielam w pełni tę rekomendację i wybór, dokonany przez branżę. Podzielam również opinię Marcina, który dziękując za wyróżnienie, wskazał na wyjątkową pozycję i rolę KPF jako organizacji samorządowej i jednocześnie organizacji eksperckiej. KPF aktywnie uczestniczy jako strona społeczna nie tylko w procesie polskiej legislacji, ale i europejskiej. Osiągnięty przez KPF wysoki poziom ekspercki potwierdził również EUROFINAS, wybierając Mecenasa Czugana Przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego tej organizacji – podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Na rzecz rynku finansowego, w ramach Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Marcin Czugan pracuje od 2010 roku, a od jesieni 2013 w tej organizacji samorządu finansowego pełni stanowisko dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF. Reprezentując KPF, który jest stroną społeczną procesu ustawodawczego, bierze udział w stanowieniu większości aktów prawnych, regulujących szeroko pojęty rynek usług finansowych. – Otrzymanie takiej nagrody to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Uprzejmie dziękując wszystkim głosującym – nie tylko na moją osobę – chciałbym zaznaczyć, że definiuję ten tytuł jako uznanie dla naszej organizacji w kontekście pracy KPF dla całego rynku finansowego. Sektor instytucji pożyczkowych przeszedł ogromną ewolucję, stając się pełnoprawnym elementem rynku finansowego. Ogromnie cieszymy się, że możemy brać w tym udział i wspierać firmy także tego sektora – mówi Marcin Czugan.