Mecenas Marcin Czugan powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w KPF

Mecenas Marcin Czugan powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w KPF

Mecenas Marcin Czugan został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, organizacji samorządowej reprezentującej sześć sektorów rynku usług finansowych, od 15 lat aktywnego uczestnika procesu legislacyjnego. Nowy zakres obowiązków Mecenas Marcin Czugan objął z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Marcin Czugan jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, magistrem prawa i ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Z KPF związany jest od czerwca 2010 roku. Początkowo pełnił funkcję prawnika, a następnie radcy prawnego, odpowiadającego za sprawy prawno-legislacyjne. Od września 2010 roku Mecenas Marcin Czugan zasiada w Komitecie Prawno-Politycznym prestiżowej, europejskiej organizacji Eurofinas. Od czerwca 2012 roku bierze udział w pracach Grupy roboczej ds. kredytu konsumenckiego European Banking Industry Committee (EBIC). EBIC to samorządowa platforma, reprezentująca interesy najważniejszych sektorów europejskiego przemysłu finansowego, wyrażająca stanowisko w najistotniejszych dla europejskiego rynku kredytowego kwestiach legislacyjnych.

KPF to od 15 lat merytoryczny, społeczny uczestnik procesu legislacyjnego w obszarach istotnych dla funkcjonowania wielu sektorów rynku usług finansowych w Polsce. Dlatego priorytetem niezmiennie pozostaje merytoryczne zaangażowanie w ten proces, zarówno na poziomie polskim jak i europejskim. Pozwoli to na utrzymanie niezwykle istotnej i docenianej, samorządowej roli compliance, dostarczając naszym Członkom aktualnej i pożytecznej z punktu widzenia ich praktyki biznesowej wiedzy – powiedział Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego w KPF, Marcin Czugan. Z uwagi na rolę już pełnioną w tym obszarze przez KPF, przychodzi mi stanąć przed niezwykle ważnym wyzwaniem – dodał Dyrektor Czugan.