Aforti Collections S.A.

Aforti Collections S.A.

Przynależność do ZPF

od 21 marca 2022

Kim jesteśmy?

Aforti Collections S.A. jest ogólnopolską spółką specjalizującą się w zarządzaniu należnościami, obecną na rynku windykacji od 20016 roku. Dewizą spółki jest szukanie optymalnych rozwiązań w obszarze prowadzonej działalności, którą z najwyższą starannością dopasowuje do potrzeb swoich Partnerów. Niepodważalnym atutem spółki jest skuteczność działań, a także kompleksowość, na którą składają się nie tylko obsługa windykacyjna, ale również prawna.

Aforti Collections S.A. świadczy usługi windykacji polubownej (telefonicznej oraz bezpośredniej – podczas wizyt terenowych), a także windykacji sądowo-egzekucyjnej. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów zarówno o profilu finansowym (firmy windykacyjne, leasingowe, pożyczkowe, faktoringowe) jak i z branży telekomunikacyjnej, reklamowej, consultingowej czy też energetycznej.

Spółka jest obecna w dwóch głównych segmentach rynku: zarządzaniu portfelami wierzytelności nabytych na własny rachunek (w tym portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych) oraz zarządzaniu wierzytelnościami na zlecenie podmiotów zewnętrznych (inkaso).

Aforti Collections S.A. doskonale łączy wiedzę, doświadczenie, pasję z nowoczesną technologią, stawiając sobie za cel jak najlepszą obsługę swoich Partnerów Biznesowych. Potwierdzeniem są otrzymywane przez spółkę wyróżnienia i nagrody. Wśród nich do najbardziej prestiżowych należy zdobyta nagroda „Laur CESSIO 2021” w kategorii „Outsourcing – Serwis Wierzytelności” za II miejsce wśród firm windykacyjnych.

Kontakt

Aforti Collections S.A.
ul. Chałubińskiego 8, XXVII p.
00-613 Warszawa

strona www: aforticollections.pl