Alphamoon Sp. z o.o.

Alphamoon Sp. z o.o.

Przynależność do ZPF

od 22 grudnia 2023

Kim jesteśmy?

Alphamoon to innowacyjna firma, która oferuje platformę do inteligentnego procesowania dokumentów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii opartej na Generative AI Alphamoon z łatwością przetwarza dokumenty, zapewniając klientom optymalizację czasu i kosztów związanych z szeroko rozumianą obsługą dokumentacji w przedsiębiorstwie.

Platforma Alphamoon Workspace pozwala na procesowanie dowolnych typów dokumentów poprzez ich przypisanie do kategorii definiowanych przez klienta oraz ekstrakcję z nich informacji. Pozwala to klientom na tworzenie własnych procesów, w których określane są konkretne zadania w ramach przetwarzania, w tym m.in. kategoryzacja dokumentacji przychodzącej, przypisywanie dokumentów do spraw i/lub procesów, odczytywanie konkretnych informacji z różnych typów dokumentów, a także integrować się istniejącymi systemami klienta.

Alphamoon specjalizuje się obecnie w kilku sektorach, jednak wiodącym obszarem gdzie firma posiada rozległą ekspertyzę jest rynek zarządzania wierzytelnościami oraz branża finansowa.

Do głównych korzyści płynących z platformy Alphamoon należą:

  • Odciążenie pracowników z powtarzalnych i czasochłonnych zadań powiązanych z procesowaniem dokumentów,
  • Zautomatyzowana ekstrakcja danych z dokumentów,
  • Automatyczna klasyfikacja dokumentów (platforma rozróżnia klasę dokumentu na podstawie zawartych informacji, elementów specjalnych oraz szablonu),
  • Zwiększenie przepustowości i wydajności procesów biznesowych bez konieczności dodatkowych zasobów
  • Wprowadzenie kultury “paperless office” – pracy obniżającej wykorzystywanie fizycznych kopii dokumentów,
  • Perfekcyjna skalowalność platformy – im więcej dokumentów jest przetwarzanych przez klienta, tym wyższa skuteczność narzędzia dzięki zastosowaniu techniki continual learning (algorytmy uczą się na poszerzającym się zbiorze danych bazując na manualnych poprawkach użytkownika narzędzia).

Kontakt

Alphamoon Sp. z o.o.
ul. Grabarskiego 1
50-079 Wrocław

strona www: alphamoon.ai