Asekuracja Sp. z o.o.

Asekuracja Sp. z o.o.

Przynależność do ZPF

od 15 grudnia 2010

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Asekuracja sp. z o.o., działająca na rynku finansowym od kilkunastu lat, prowadzi działalność w dwóch zasadniczych obszarach: obrotu, zarządzania i windykacji wierzytelności konsumenckich oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Asekuracja posiada rozległe kompetencje w nabywaniu portfeli wierzytelności oraz w zarządzaniu i obsłudze procesu masowej windykacji wierzytelności. Wśród przeprowadzonych projektów są m. in klasyczne nabywanie wierzytelności, opierające się o zagraniczne spółki sekurytyzacyjne oraz o krajowe fundusze sekurytyzacyjne działające zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Asekuracja dysponuje własną siecią windykatorów terenowych, pracujących na terenie całej Polski i osiągających wyniki pracy mieszczące się w ścisłej czołówce branży.

Asekuracja prowadzi również działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego współpracując z szeregiem towarzystw ubezpieczeniowych takich jak: LINK4, STU ERGO HESTIA S.A., MTU, Generali, Proama, Wiener, InterRisk, Warta, HDI, PZU i Allianz.

Będąc członkiem ZPF od 2010 roku, Asekuracja kładzie duży nacisk na zachowanie zgodności swoich procedur z wytycznymi etycznego postępowania, ujętymi w Zasadach Dobrych Praktyk. Spółka prowadzi swoją w oparciu o system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, na dowód czego posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez firmę Q&R Polska Sp. z o.o.

Kontakt

Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot

strona www: asekuracja.pl