Capital Service S.A.

Capital Service S.A.

Przynależność do ZPF

od 16 kwietnia 2013

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

CAPITAL SERVICE S.A. jest działającą w Polsce instytucją finansową, której początki sięgają 1999 roku. Jako właściciel marki KredytOK specjalizuje się w udzielaniu Klientom kredytów konsumenckich służących finansowaniu ich potrzeb za pośrednictwem kanału online, własnego Działu Contact Center oraz pośredników finansowych.

W strategii swoich działań CAPITAL SERVICE S.A. zakłada stały rozwój w kierunku doskonalenia zdalnych form kontaktu z Klientem i jego obsługi z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta. Spółka stale dąży do optymalizacji swoich struktur i procesów, aby oferowane produkty finansowe były przyjazne Klientom i dopasowane do ich preferencji i możliwości. Dbałość o wysoki poziom obsługi Klienta, transparentne zasady oferowania i udzielania produktów finansowych, stałe badanie potrzeb i wymagań Klientów owocują zwiększającą się skalą konsumentów korzystających z oferty Spółki. Solidne zasoby wewnątrz organizacji – informatyczne, analityczne, prawne – gwarantują wysoką jakość oferowanych usług z jednoczesną dbałością o najważniejsze wskaźniki finansowe i operacyjne Spółki.

Spółka funkcjonując w przestrzeni consumer finance kieruje się zasadami etyki biznesu oraz najwyższymi standardami działalności w relacjach z jej Klientami i Kontrahentami.

Na płaszczyźnie samej organizacji, Spółkę kształtuje zespół doświadczonych menadżerów, którzy zapewniają wysokie standardy zarządzania najważniejszymi obszarami w Spółce. CAPITAL SERVICE S.A. jako pracodawca stwarza warunki pracy umożliwiające rozwój i doskonalenie kompetencji swoich Pracowników pozostając w przekonaniu, że harmonijny i zrównoważony rozwój organizacji jest w znaczący sposób sukcesem zespołu ludzi o określonych kompetencjach, zaangażowaniu i spójnej wizji działania.

Kontakt

Capital Service S.A.
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka

strona www: capitalservice.pl