Creditexpress Inkasso Poland Sp. z o.o.

Creditexpress Inkasso Poland Sp. z o.o.

Przynależność do ZPF

od 16 grudnia 2005

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Grupa CREDITEXPRESS do której należy CREDITEXPRESS Inkasso Poland prowadzi działalność od 1999 r. i jest obecna w 5 krajach Europy (Chorwacja, Polska, Rumunia, Serbia i Ukraina). Zapewniamy swoim Klientom spójne i efektywne usługi o wysokim standardzie w zakresie obsługi oraz zakupu wierzytelności.

CREDITEXPRESS Inkasso Poland powstała w 2002 r. jako Centrum Egzekwowania Należności Trudnych CENT. W 2007 r. została nabyta przez Grupę TRANSCOM, a następnie w 2014 r. zakupiona przez Grupę CREDITEXPRESS. Od roku 2017 Grupa CREDITEXPRESS należy do Grupy SVEA, która jako dotychczasowy udziałowiec wykupiła 100% jej udziałów.

CREDITEXPRESS Inkasso Poland oferuje kompleksowe usługi windykacyjne, od monitoringu płatności, przez windykację polubowną do windykacji na etapie sądowo-egzekucyjnym, a także wykup wierzytelności. Proces windykacji na etapie sądowo – egzekucyjnym prowadzony jest przez spółkę zależną –Kancelarię Prawną CREDITEXPRESS Inkasso A.Olearska sp.k. Kancelaria powstała w 2004 roku i od początku współpracuje z CREDITEXPRESS Inkasso Poland. Zakup wierzytelności realizujemy w imieniu naszego właściciela SVEA Ekonomi i w jego imieniu serwisujemy nabyte wierzytelności.

W 2006 roku wdrożyliśmy i uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie windykacji wierzytelności, zarządzania i obrotu wierzytelnościami (ISO 9001:2015).

Kontakt

Creditexpress Inkasso Poland Sp. z o.o.
ul. Racławicka 2–4
53-146 Wrocław

strona www: www.creditexpress.com/pl/