Fellow Finance Polska Sp. z o.o.

Fellow Finance Polska Sp. z o.o.

Przynależność do ZPF

od 1 października 2020

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Oferujemy zaawansowaną platformę pożyczek społecznościowych i crowdfundingowych, za pomocą, której osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą uzyskać potrzebne finansowanie na dogodnych warunkach, a inwestorzy osiągać przychody odsetkowe z udzielonych pożyczek. Jesteśmy także dostawcą usług finansowania społecznościowego, który oferuje zarówno pożyczki społecznościowe dla konsumentów, jak i mający formę pożyczki crowdfunding dla przedsiębiorstw, a także usługi faktoringowe. Chcemy zmienić tradycyjny model finansowania bankowego w bezpośrednie pożyczanie środków pomiędzy osobami fizycznymi i firmami. Z tego powodu stworzyliśmy zaawansowaną, elektroniczną platformę, na której każdy może pożyczać każdemu – konsumenci firmom i konsumentom (również tym z różnych krajów) i vice versa. Fellow Finance czyni pożyczanie bezpiecznym i prostym, ponieważ ubieganie się i udzielanie finansowania powinno być łatwe, nieskomplikowane i przejrzyste dla każdego. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w krótkim czasie staliśmy się największym podmiotem w branży pożyczek peer-to-peer w krajach nordyckich. Fellow Finance Oyj to fińska spółka z branży fintech założona w roku 2013, która od momentu rozpoczęcia działalności w roku 2014 rozrosła się w międzynarodową grupę kapitałową, oferującą usługi finansowania społecznościowego.

Kontakt

Fellow Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

strona www: www.fellowfinance.pl