Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Przynależność do ZPF

od 28 października 2010

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Fundusz Hipoteczny Familia Spółka Akcyjna wypłaca renty dożywotnie od 2010 roku. Fundusz Hipoteczny Familia umożliwia uzyskanie dożywotnio, co miesiąc dodatkowych środków finansowych w postaci renty dożywotniej. Renta dożywotnia jest świadczeniem dla osób, które ukończyły 65 rok życia oraz są właścicielami mieszkania i polega na comiesięcznych regularnych i gwarantowanych wpływach finansowych z prawem dożywotniego zamieszkania w dotychczasowym mieszkaniu, w zamian za przeniesienie na Fundusz Hipoteczny Familia prawa do mieszkania. Renta dożywotnia jest niezależna od emerytury otrzymywanej z ZUS.

Zawierane przez Fundusz Hipoteczny Familia umowy bazują na trzech filarach bezpiecznej renty dożywotniej. Zapewniają one gwarancję zamieszkania w nieruchomości i zabezpieczenia wypłacanych świadczeń bez względu na sytuację finansową firmy. Specyfika tych zabezpieczeń polega na tym, że to właśnie nieruchomość Klienta jest jego zabezpieczeniem.

Założycielem Funduszu Hipotecznego Familia S.A. jest Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Kapitał akcyjny Funduszu Hipotecznego Familia SA wynosi 20.000.000 zł. Kapitał spółki jest w 100% polskim kapitałem opłaconym w całości gotówką. Zaplecze kapitałowe oraz kompetencje kadry zarządzającej umożliwiają stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej oferty skierowanej do Seniorów, zainteresowanych uzyskiwaniem dodatkowych, dożywotnich dochodów.

Kontakt

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.
Plac Przymierza 6
03-944 Warszawa

strona www: www.familiasa.pl