Grupa ANG S.A.

Grupa ANG S.A.

Przynależność do ZPF

od 4 grudnia 2012

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Grupa ANG S.A. to firma pośrednictwa finansowego, którą tworzy ponad 350 akcjonariuszek i akcjonariuszy oraz ponad 900 ekspertek i ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych z całej Polski. Jako jedyna z branży finansowej posiada prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Firma nie akceptuje missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę. Od lat też angażuje się w pracę nad budowaniem zaufania społecznego do branży finansowej, edukację i przedsiębiorczość. W sposobie zarządzania i traktowania swoich interesariuszy należy do czołówki firm działających w Polsce, co potwierdzają nagrody: Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2021, Najlepsze Miejsce Pracy dla Milenialsów Polska 2021 oraz Najlepsze Miejsce Pracy w Europie 2021.

Kontakt

Grupa ANG S.A.
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa

strona www: grupaang.pl