Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.

Przynależność do ZPF

od 14 kwietnia 2020

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Pomagamy naszym Klientom odzyskać utracone środki, a osobom, które utraciły zdolność realizacji zobowiązań, pomagamy wyjść z trudnej sytuacji. W codziennej pracy kierujemy się zbiorem zasad i wartości, które tworzą filary naszej firmy.

Naszym Klientom oferujemy szeroki pakiet usług – od monitoringu po wykup wierzytelności.

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, standardy i kanony wyznaczone przez organizacje gospodarcze związane z rynkiem finansowym m. in. Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw finansowych, jak również kierujemy się wytycznymi i opiniami instytucji nadzorujących takich jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Konkurencji i Konsumentów.

NAJWIĘKSZYM ATUTEM KANCELARII CORPUS IURIS SP. Z O.O. jest doświadczona kadra zarządzająca, pracownicy operacyjni, bezpośrednio obsługujący wierzytelności oraz wypracowane w toku obsługi wierzytelności standardy i procedury.

Kontakt

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Bema 83
01-233 Warszawa

strona www: www.gci.pl