Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Przynależność do ZPF

od 12 września 2013

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zapewnia wszystkim stronom transakcji równy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji gospodarczej o nich samych i innych podmiotach.

Dzięki temu wszyscy uczestnicy rynku mogą podejmować decyzje w poczuciu większej pewności i wzajemnego zaufania.

Usługi świadczone przez KBIG S.A. pozwalają na bieżąco oceniać ryzyko biznesowe podczas każdej zawieranej na rynku transakcji.

Nasza wizja

Równy dostęp do kompletnej informacji gospodarczej jest kluczowym wyznacznikiem poziomu życia gospodarczego.

Pozwala jego uczestnikom na świadome podejmowanie optymalnych decyzji. Doceniając znaczenie tego procesu KBIG S.A., przy wsparciu Grupy CRIF, umożliwia współdzielenie pełnego zakresu danych, nie tylko informacji negatywnych, ale również pozytywnych.

Wymiana ta przynosi Partnerom KBIG S.A. wymierne korzyści, takie jak wybór solidnych i wiarygodnych klientów biznesowych, czy też uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych.

Współdzielenie informacji promuje rzetelność w życiu gospodarczym, pozwala zwiększać sprzedaż i konkurencyjność oraz ograniczać koszty.

Kontakt

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków

strona www: www.kbig.pl