Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Przynależność do ZPF

od 28 stycznia 2008

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Krajowy Rejestr Długów to pierwsze biuro informacji gospodarczej w Polsce. Rozpoczął działalność 4 sierpnia 2003 r. i od początku stanowi największy w kraju system wymiany danych o dłużnikach i ich zobowiązaniach. Zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych (zarówno tych negatywnych – o zaleganiu z płatnościami, jak i pozytywnych – o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań). Z bazy danych rejestru korzystają przedsiębiorcy ze wszystkich gałęzi gospodarki, instytucje, gminy i ich jednostki organizacyjne, a także konsumenci. KRD umożliwia sprawdzanie wiarygodności płatniczej klientów, stałe ich monitorowanie, jak również dopisywanie dłużników zwlekających z zapłatą. Krajowy Rejestr Długów to nowoczesne narzędzie teleinformatyczne. Dostęp do bazy danych jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się przez Internet. Rocznie przedsiębiorcy i konsumenci korzystający z usług KRD pobierają 35-38 milionów raportów i liczba ta cały czas rośnie. Kwota odzyskanych pieniędzy dzięki wpisowi do KRD każdego roku waha się między 17 mld zł, a 21 mld zł

Kontakt

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

strona www: krd.pl