Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.

Przynależność do ZPF

od 19 grudnia 2018

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Firma Kredyt Inkaso S.A. powstała w 2001 roku i należy do ścisłej czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Z czasem spółka przekształciła się z grupę kapitałową działającą operacyjnie na 4 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Rosji – współpracując z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, pożyczkowymi oraz innymi dostawcami usług o charakterze masowym. Od 2007 roku spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Co robimy?

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. w swojej działalności koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania – od windykacji polubownej po procesy sądowe oraz egzekucyjne, współpracując także z biurami informacji gospodarczej.  Ponadto Kredyt Inkaso S.A. w ramach outsourcingu świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami na rzecz innych podmiotów finansowych. 

Swoim klientom (osobom zadłużonym) Kredyt Inkaso S.A. uławia rozwiązanie problemu zadłużenia. Model działania firmy opiera się na maksymalnym upraszczaniu spłaty długu i doradzaniu w wyborze optymalnych rozwiązań, dostosowanych do sytuacji finansowej klienta. Firma posiada dla swoich klientów portal ugodowi.pl umożliwiający łatwą i kompleksową obsługę zadłużenia przez internet.

Kontakt

Kredyt Inkaso S.A.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa

strona www: www.kredytinkaso.pl