SAF S.A.

SAF S.A.

Przynależność do ZPF

od 6 sierpnia 2021

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

SAF S.A. – lider w windykacji dla przedsiębiorstw i korporacji, a także specjalista w zarządzaniu portfelami masowymi własnymi i outsourcowanymi.

Od ponad 20 lat Spółka jednoznacznie i ambitnie definiuje swoje cele, dążąc do utrzymania pozycji lidera w branży windykacyjnej, działając w niej aktywnie wyznacza nowe kierunki rozwoju.
Początki działalności SAF do ścisła specjalizacja w dochodzeniu roszczeń na rzecz podmiotów z sektora Business to Business. Równolegle, w ostatnich latach Spółka wykreowała i stała się ekspertem w zarządzaniu pakietami wierzytelności w sektorze Business to Consumer, profesjonalnie obsługując portfele wierzytelności z branży leasingowej, bankowej, pożyczkowej jak i szeroko rozumianych instytucji finansowych.

SAF posiada również certyfikat Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi.
Spółka oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz usług: dochodzi tzw. opłat półkowych, odzyskuje odszkodowania za tzw. polisolokaty, udostępnia narzędzia internetowe do odzyskiwania należności – Debtlink.

Dzisiaj SAF S.A. to stabilna organizacja, dumnie chwaląca się licznymi nagrodami, wyróżnieniami, dziesiątkami rekomendacji od zadowolonych Klientów.

Kontakt

SAF S.A.
ul. Lenartowicza 188
41-216 Sosnowiec

strona www: www.saf.com.pl