Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Przynależność do ZPF

od 4 sierpnia 2017

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

BNP Paribas Cardif należy do jednej z największych międzynarodowych instytucji finansowych tj. Grupy BNP Paribas.

Na polskim rynku firma obecna jest od 1998r. jako Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif – Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

BNP Paribas Cardif jest prekursorem bancassurance w Polsce. Firma jako pierwsza wprowadziła również:

  • ubezpieczenie GAP,
  • ubezpieczenie z tytułu utraty pracy,
  • sprzedaż ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem telemarketingu.

Grupa BNP Paribas Cardif, która obecnie działa w 33 krajach i wyróżnia ją wyjątkowy model biznesowy. Podejście firmy do świadczenia usług ubezpieczeniowych najlepiej podsumowuje hasło marki: Ubezpieczyciel zmieniającego się świata.

Skuteczność firmy oraz zaufanie do niej wynika z jednej strony z dogłębnej wiedzy na temat Klientów, ich stylu życia oraz potrzeb dotyczących ochrony. Z drugiej strony natomiast z umiejętności przewidywania nadchodzących zmian i innowacyjnego podejścia do ubezpieczeń. Dzięki temu możliwy jest efektywny rozwój tych produktów, które odpowiadają przewidzianym, nadchodzącym zmianom, a także wypełnianie misji firmy, którą jest czynienie ubezpieczeń bardziej dostępnymi dla Klientów.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Plac Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

strona www: cardif.pl