Menedżerki Grupy Europa nagrodzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Magdalena Chorzewska, Kalina Kamińska-Sikorska i Małgorzata Kulińska-Sczogiel z Grupy Ubezpieczeniowej Europa otrzymały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Przyznaje je Polska Izba Ubezpieczeń osobom, które mają znaczący wkład w kształtowanie rynku finansowego i tworzenie standardów branży.

– Bogate doświadczenie to kapitał, z którego czerpie się samemu, ale przede wszystkim trzeba się nim dzielić ze współpracownikami. Jego dopełnieniem jest otwarty umysł i wrażliwość na zmiany zachodzące w branży i wewnątrz firmy. Dziś na pierwsze miejsce w świecie ubezpieczeń wysuwa się technologia, która bardzo ułatwia obsługę konsumentów i partnerów dystrybuujących nasze produkty ubezpieczeniowe. Z doświadczenia wiem jednak, że nic nie zastąpi kontaktów międzyludzkich, które są kluczem do zbudowania trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi – mówi Małgorzata Kulińska-Sczogiel, dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci Agencyjnej Grupy Europa.

Małgorzata Kulińska-Sczogiel specjalizuje się w obszarze rozwoju i wsparcia sprzedaży, w szczególności w działaniach ukierunkowanych na rozwój kompetencji pracowników firm sprzedających ubezpieczenia Europy. Jako członek podkomisji dystrybucji ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń od lat aktywnie uczestniczy w kreowaniu nowych rozwiązań dla rynku. W strukturach Grupy Ubezpieczeniowej Europa jako dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci Agencyjnej odpowiada m.in. za współpracę agencyjną z partnerami biznesowymi. W branży finansowej jest aktywna od 20 lat.

Kalina Kamińska-Sikorska jest związana z branżą ubezpieczeń od 19 lat, a z Grupą Europa od ponad dekady. Pełni funkcję dyrektora Pionu Wsparcia Sprzedaży. Odpowiada za relacje z klientami, partnerami biznesowymi, wdrażanie produktów, obsługę procesów posprzedażowych oraz optymalizację procesów wewnątrz organizacji. Przyczyniła się do stworzenia narzędzi, platform i aplikacji usprawniających pracę. Współpracuje z najważniejszymi instytucjami rynku finansowego w Polsce. Swoją postawą pokazuje, że świat ubezpieczeń to również społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest animatorem programu „Nadaktywni” w Grupie Europa, który promując aktywny tryb życia, wspiera jednocześnie wiele akcji dobroczynnych.

Magdalena Chorzewska jest dyrektorem Pionu Rachunkowości. Brała udział w największych projektach organizacyjnych i  finansowych, takich jak tworzenie jednostek zależnych od TU Europa, wprowadzanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wtórna publiczna emisja akcji TU Europa czy wdrożenie systemu informatycznego do obsługi działalności ubezpieczeniowej. W czasie obecności TU Europa na giełdzie odpowiadała za wypełnianie obowiązków emitenta w zakresie raportowania danych finansowych. Ma przeszło 20-letnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń. Działała na rzecz wdrożenia dyrektywy Wypłacalność II, bezpośrednio odpowiadając za filar 3 nowego systemu wypłacalności. Uczestniczy w rozwoju systemów informatycznych dedykowanych do obsługi działalności ubezpieczeniowej.