Miejsce crowdfundingu w finansowaniu projektów inwestycyjnych w Polsce

Miejsce crowdfundingu w finansowaniu projektów inwestycyjnych w Polsce

Jaka jest specyfika crowdfundingu inwestycyjnego? Czym różni się on od starszych form finansowania? Jaki jest jego potencjał w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? Na te i inne pytania dotyczące finasowania społecznościowego projektów inwestycyjnych i rozwojowych odpowiemy podczas 173. Seminarium mBank i CASE, które odbędzie się online 31 marca 2022 r. w godzinach 15:00–16:30. W wydarzeniu udział weźmie Marcin Czugan, który będzie mówił m.in. o rozwoju rynku crowdinvestingu w Polsce i najnowszym raporcie ZPF pt. Crowdfunding inwestycyjny 3.0.

Finansowanie społecznościowe projektów inwestycyjnych i rozwojowych, czyli tzw. crowdfunding inwestycyjny, jest młodym zjawiskiem. Pojawił się on w Stanach Zjednoczonych dopiero w 2009 roku, ale szybko zaczął zyskiwać popularność w gospodarkach rozwiniętych. W Polsce pierwszy przypadek crowdfundingu inwestycyjnego miał miejsce w 2012 roku. Crowdfunding to forma pozyskiwania kapitału z rynku (od inwestorów) na budowę i rozwój spółek (przez przedsiębiorców – emitentów). Pośrednikiem na rynku, który kojarzy popyt z podażą są wyspecjalizowane spółki (fintechy), które w tym celu tworzą tzw. platformy crowdfundingowe, na których umieszczane są oferty i na których dochodzi do transakcji.

Prelegentami 173. seminarium mBank i CASE będą eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w rozwijaniu tego nowego elementu rynku kapitałowego w Polsce. – Podczas seminarium porozmawiamy z naszymi gośćmi o specyfice crowdfundingu inwestycyjnego, o jego potencjale i roli w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a także o tym, czym różni się on od starszych form finansowania – mówi dr Ewa Balcerowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji CASE . – Dyskutować będziemy  o tym, jak się kształtuje popyt na tego typu finansowanie i jakie jest nim zainteresowanie inwestorów. Zastanowimy się również jak regulacje europejskie, które objęły ten rynek w listopadzie 2021 roku, wpłyną na przyszłość crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce.

Program:

15:00–15:05 – Słowo wstępu, dr Ewa Balcerowicz (CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)

15:05–15:35 – Rozwój crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce, Marcin Czugan (Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce)

15:35–16:05 – Crowdfunding jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Perspektywa uczestnika rynku, Jarosław Mizera (platforma crowdfundingowa StockAmbit)

16:05–16:30 – Jaki wpływ na rozwój crowdfundingu inwestycyjnego będzie miało zastosowanie w Polsce regulacji unijnych, Michał Karwasiński (Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy)

Seminarium poprowadzi dr Ewa Balcerowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji CASE.

Zapisy na seminarium: LINK