Ministerstwo Finansów proponuje znaczny wzrost wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Ministerstwo Finansów proponuje znaczny wzrost wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje projektu nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (projekt z dnia 1 sierpnia 2019 r.). Projekt zakłada wzrost kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami o 100%.

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić aktualnie obowiązujące (o tej samej nazwie) z dnia 3 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1914). Zmieniony ma zostać sposób wyliczania wpłaty, termin jej wnoszenia oraz wysokość stawki.

Przede wszystkim w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia zwiększony ma zostać limit stawki – z 0,15% do 0,3% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego, czyli do poziomu ustawowego maksimum (art. 75 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami). Rozpoczęliśmy w KPF proces samorządowych konsultacji tego projektu rozporządzenia, ale już teraz można stwierdzić, że wzrost jest znaczący – stwierdził Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że dwa lata obowiązywania rozporządzenia pokazało, że rozkład zadań nadzorczych nad pośrednikami kredytów hipotecznych wymaga wprowadzenia zmian w strukturze finansowania kosztów nadzoru, gdyż limit kosztów nadzoru ustalony na poziomie aktualnie obowiązującego rozporządzenia powoduje, że pokryta jest mniej niż połowa kosztów nadzoru w tym sektorze rynku finansowego.

Ponadto proponuje się m.in. zniesienie podziału na 2 półroczne zaliczki na rzecz rocznej zaliczki, sporządzanej na podstawie danych za rok poprzedni. Oznacza to, że wpłata ma być uiszczana raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału, a nie jak dotychczas – dwa razy w roku. Projekt rozporządzenia nie zmienia przy tym dotychczasowego obowiązku samoobliczania należności oraz złożenia KNF odpowiedniej deklaracji.

Ostatnie cokwartalne badania, prowadzone przez KPF w sektorze pośrednictwa kredytowego, licznie reprezentowanego w naszej organizacji, pokazują znaczne obniżenie nastrojów i przewidywań co do koniunktury w tej branży. Informacja o podniesieniu kosztów nadzoru z całą pewnością te negatywne nastroje utrwali, a nawet pogorszy. W kontekście przewidywań co do zmian ustawowych w obszarze kosztów kredytu konsumenckiego, o ile wejdą w życie, również skala prowadzenia działalności pośrednictwa finansowego zostanie ograniczona. To wymagać może zmian w dotychczasowych modelach biznesowych pośrednictwa kredytowego – analizuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.