Nadużycia w sektorze finansowym
Nadużycia w sektorze finansowym

O projekcie

TRWA WŁAŚNIE XVI EDYCJA BADANIA

Kontakt w sprawie badania

Agnieszka Kozioł,
Manager Projektów i Analiz ZPF
akoziol@zpf.pl

nr tel. +48 507 797 473

Projekt badawczy Nadużycia w sektorze finansowym to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz EY Polska. Badanie prowadzone jest od 2009 r. (wcześniej funkcjonujące pod nazwą Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym), początkowo w cyklu półrocznym, a od 2014 roku raz w roku. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych. Narzędziem badawczym, wykorzystywanym w projekcie, jest anonimowa ankieta w trybie online. Ankieta zawiera pytania odnośnie produktów narażonych na wyłudzenia, sposobów wyłudzeń, jak również ilość i wartość złożonych aplikacji fraudowych oraz skutecznie wyłudzonych kredytów. Respondenci pytani są również o metody zapobiegania i wykrywania przypadków wyłudzeń.

KONTAKT W SPRAWIE BADANIA:

fraudy@zpf.pl

Partner merytoryczny:

Aktualne wydanie

Aktualny raport: edycja 2023

Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2023
Size: 0,60 MB

Najnowsze wyniki badania

Edycja 2023

Tegoroczne badanie nadużyć w sektorze finansowym było przeprowadzone w roku pełnym licznych wyzwań niemal we wszystkich sektorach gospodarki, nie wyłączając instytucji finansowych. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie instytucje finansowe nadal są narażone na ryzyko wykorzystania systemu finansowego do procesowania płatności mających na celu obejście sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję oraz Białoruś. Ciągle postępująca digitalizacja usług finansowych oraz upowszechnianie się rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji skutkują przeniesieniem się obszaru aktywności oszustów do cyberprzestrzeni, w związku z czym instytucje finansowe zmuszone są do szukania nowych metod zapobiegania tego typu nadużyciom.

Główne wnioski płynące z bieżącej edycji raportu to:

  • najwięcej respondentów (52%) zaobserwowało brak zmian intensywności występowania nadużyć w ciągu ostatnich 12 miesięcy w reprezentowanych przez nich instytucjach, z kolei na wzrost intensywności nadużyć wskazało 40%;
  • najczęściej wskazywanym (56%) kanałem dystrybucji produktów i usług, który był najbardziej narażony na nadużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy, był kanał online. Kanał mobilny i telefoniczny postrzegane są jako najmniej narażone na nadużycia – wskazało je odpowiednio 10% i 2% respondentów;
  • łącznie aż 88% respondentów wskazało, że reprezentowane przez nich firmy są raczej dobrze (62%) lub zdecydowanie dobrze (26%) przygotowane na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości;
  • do największych problemów związanych z obszarem nadużyć w instytucjach finansowych należą brak świadomości klientów, wskazany przez 66% respondentów, a także szybko zmieniające się schematy nadużyć, na które zwróciło uwagę 58%;
  • rozwiązania, które mogłyby pomóc instytucjom finansowym w walce z nadużyciami to na pewno szerszy dostęp do państwowych baz danych oraz stworzenie mechanizmów wymiany informacji pomiędzy instytucjami finansowymi.

Poprzednie edycje

Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2022
Size: 1,03 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2021
Size: 1,15 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2020
Size: 1,56 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2019
Size: 2,20 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2018
Size: 2,75 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2017
Size: 1,69 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2016
Size: 1,41 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2015
Size: 1,44 MB