Nagrody w konkursie VERBA VERITATIS rozdane. „Chcemy zachęcać młode osoby, by zawsze pamiętały o społecznej odpowiedzialności biznesu”

Nagrody w konkursie VERBA VERITATIS rozdane. „Chcemy zachęcać młode osoby, by zawsze pamiętały o społecznej odpowiedzialności biznesu”

XVII_edycja_VERBA_VERITATIS

Dokładnie 33 prace od studentów i doktorantów zostały zgłoszone w 17. edycji konkursu VERBA VERITATIS. Kapituła przyznała 10 nagród i wyróżnień.

Czy powinniśmy postawić na współdzielenie i zrezygnować z nadmiernego konsumpcjonizmu? Czy instytucje finansowe poważnie podchodzą do problemów środowiskowych? Czy jakość raportów niefinansowych spółek giełdowych ma znaczenie dla inwestorów? Jak znane marki oszukują klientów, stosując greenwashing?

To tylko kilka ważnych pytań, na które odpowiedzi szukali w swoich pracach laureaci konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, zorganizowanego już po raz 17. przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

VERBA VERITATIS. Już 450 ocenionych prac

Chcemy zachęcać młode osoby, by zawsze pamiętały o społecznej odpowiedzialności biznesu – tłumaczy Marcin Czugan, prezes ZPF. – Wyraźnie widać, że studenci i doktoranci – którzy już rozpoczęli karierę lub niedługo wejdą na rynek pracy i będą decydować o kształcie polskiej gospodarki – mają świadomość rosnącego znaczenia tych zagadnień. Wiedzą, że uwzględnianie chociażby aspektów środowiskowych nie sprowadza się tylko do deklaracji, ale będzie miało realny wpływ na biznes.

Dodaje, że zainteresowanie konkursem w każdej edycji jest coraz większe, a poziom prac – coraz wyższy. We wszystkich 17 edycjach konkursu zgłoszono już prawie 450 prac studentów i doktorantów z kilkudziesięciu uczelni w Polsce.

Tematyka prac skupia się m.in. na społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ładzie korporacyjnym i raportowaniu niefinansowym (ESG), różnorodności i inkluzywności, dobrych praktykach na rynku finansowym i przeciwdziałaniu nadużyciom w gospodarce.

W tym roku już po raz drugi przyznano Nagrody Różnorodności dla prac z kategorii Diversity & Inclusion, których pomysłodawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerami głównymi 17. edycji konkursu VERBA VERITATIS są: BEST S.A. oraz Zakłady Farmaceutyczne Polpharma. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat nad Kategorią Diversity & Inclusion sprawuje Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

VERBA VERITATIS 2022. Lista laureatów

Nagrody i wyróżnienia w 17. edycji konkursu VERBA VERITATIS odebrało 10 osób. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 15 grudnia 2022 roku podczas Kongresu Instytucji Finansowych w Warszawie.

Oto lista nagrodzonych wraz z tytułami ich prac:

I. KATEGORIA PRACE DOKTORSKIE

I miejsce: dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka – „Gospodarka współdzielenia a kształtowanie się współczesnych stosunków gospodarczych” (praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu).

II. KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce: Jadwiga Pisarska – „Otwarte fundusze inwestycyjne uwzględniające aspekty ESG w Polsce na tle Europy. Oferta, strategie i rozwój segmentu w 2021 roku” (praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim);

II miejsce ex aequo: Maksymilian Jabłecki – „Strategie zrównoważonego inwestowania (sustainable investing strategies) jako nowy sposób myślenia o rynku finansowym – ujęcie prawne i etyczne” (praca magisterska obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie);

II miejsce ex aequo: Ludmilla Schoenaich-Carolath – „Corporate Social Responsibility in the eyes of the CEO and Employees. The case study of Ravensburger” (praca magisterska obroniona na Akademii Leona Koźmińskiego);

Wyróżnienie: Patricia Pater – „Zielone obligacje i inwestycje – greenwashing z perspektywy innowacji finansowej” (praca magisterska obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

III. KATEGORIA PRACE POZOSTAŁE

I miejsce: Konrad Kochalski – „Możliwości wykorzystania raportów środowiskowych polskich spółek energetycznych w procesie decyzyjnym inwestorów giełdowych” (praca licencjacka obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

II miejsce ex aequo: Zuzanna Gackowska – „Greenwashing w przemyśle modowym, czyli jak marki oszukują konsumentów powołując się na ekologię. Case study H&M” (praca licencjacka obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu);

II miejsce ex aequo: Sylwia Wierzejska – „Jakość raportowania informacji CSR w sektorze bankowym w Polsce i Niemczech. Studium przypadku” (praca licencjacka obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).

IV. NAGRODY RÓŻNORODNOŚCI

Nagroda Różnorodności w kategorii prace magisterskie: Aleksander Tomala – „Wpływ zarządzania różnorodnością kapitału ludzkiego na wyniki finansowe” (praca magisterska, obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie);

Nagroda Różnorodności w kategorii prace pozostałe: Sylwia Pajor – „Rozrachunki
z pracownikami z tytułu wynagrodzeń a luka płacowa” (praca licencjacka, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).

VERBA VERITATIS 2022. Laureaci o wnioskach ze swoich prac

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami laureatów pierwszych miejsc:

Dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, Instytut Nauk Ekonomicznych, adiunkt, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego:

Stosunki gospodarcze XXI wieku naznaczone zmianami technologicznymi i społecznymi, które kształtują ich oblicze, powinny uwzględniać rezygnację z nadmiernego konsumpcjonizmu poprzez znaczące ograniczenie wydatków. Umożliwia to skoncentrowana w mniejszym stopniu na posiadaniu i gromadzeniu, a w większym na społeczności i współpracy gospodarka współdzielenia.

Dzięki współdziałaniu ludzie w większym stopniu zaspokajają swoje potrzeby, a także zwiększają zakres swoich możliwości. Mogą poprzez łączenie swoich działań i zasobów znacznie powiększyć wartość tego, co wykorzystywaliby samodzielnie.

Jadwiga Pisarska, Uniwersytet Warszawski:

Otwarte fundusze inwestycyjne o profilu „zielonym”, „społecznym” czy ESG są najbardziej dostępną formą inwestycji zrównoważonych i odpowiedzialnych dla indywidualnych osób. Ten segment od lat mocno rozwija się w Unii Europejskiej, a w Polsce również stopniowo pojawia się taka oferta.

W UE na koniec 2021 r. fundusze zrównoważone (wg. art. 8 i art. 9 SFDR) skupiały aż 42 proc. aktywów funduszy inwestycyjnych, podczas gdy w Polsce było to jedynie 2,7 proc. Jednak wśród funduszy akcyjnych ten odsetek stanowił już 11 proc. Warto obserwować ten dynamicznie rozwijający się segment rynku.

Konrad Kochalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Inwestorzy giełdowi coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że jakość raportowania ESG ma wpływ na wartość przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście analizy ryzyka.

W pracy wykazano, że dotychczasowe raportowanie zagadnień środowiskowych dla interesariuszy przez polskie spółki energetyczne, chociaż coraz lepsze, powinno być nadal doskonalone. Sprostanie rosnącym wymaganiom informacyjnym inwestorów w tym zakresie generuje sporo wyzwań dla przygotowujących sprawozdania niefinansowe.

Jedną z nich jest raportowanie zagadnień środowiskowych w taki sposób, aby było możliwe szerokie ich porównywanie w procesach decyzyjnych, zarówno w czasie, jak i pomiędzy rozpatrywanymi podmiotami.


Konkurs VERBA VERITATIS

Adresatami konkursu są absolwenci studiów dyplomowych i podyplomowych państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do tegorocznej edycji konkursu mogły zostać zgłoszone prace obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2020, które nie były dotychczas zgłaszane do konkursu.

Kapituła 17. edycji konkursu:

  • prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, przewodniczący kapituły, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego,
  • Andrzej Chmielecki, sekretarz kapituły, doradca ZPF ds. raportowania niefinansowego, audytor etyczny,
  • prof. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • dr Marta Karwacka, senior manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte,
  • prof. Magdalena Rojek-Nowosielska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  • dr Agata Rudnicka-Reichel, Uniwersytet Łódzki,
  • prof. dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski,
  • Ewa Sowińska, partner i biegły rewident, ESO Audit s.c.,
  • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa,
  • Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej o Konkursie – PRZEJDŹ