Najlepsze praktyki nagrodzone – CESSIO 2018

20/11/2018

Znamy Laureatów nagród CESSIO, wręczanych co roku podczas organizowanego przez KPF Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. W tym roku – poza Laurami CESSIO i Laurami CESSIO Inwestorów, przyznawanymi uczestnikom procesów sprzedaży wierzytelności oraz Laurami CESSIO Outsourcingu, którymi nagradzani są wierzyciele pierwotni za standardy postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności – po raz pierwszy przyznano także Laury CESSIO Outsourcingu – Serwis Wierzytelności firmom zajmującym się tzw. windykacją na zlecenie. Nadzór nad poprawnością przebiegu procedury wyłaniania laureatów tej edycji CESSIO sprawowała firma PwC.

Rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami jest dynamiczny, a towarzyszy mu nieustanne podnoszenie standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności, mających konkretne i wymierne znaczenie ekonomiczne i społeczne. Rynek ten w okresie już ponad 25 lat jego funkcjonowania, powiększył swoje istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, pozytywnie wpływa na ochronę koszyka zakupowego gospodarstw domowych i ich jakość życia oraz oddziałuje na wskaźniki płynności wszystkich sektorów polskiej gospodarki, przeciwdziałając zatorom płatniczym. Celem inicjatywy CESSIO, której pomysłodawcą jest KPF, jest wyróżnienie tych uczestników przetargów na sprzedaż wierzytelności lub postępowań ofertowych na obsługę wierzytelności, którzy w procesach tych stosują najwyższe standardy, ocenianych według ściśle określonych kryteriów konkursowych.

– Projekt ten, poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie organizacji przetargów, już pozytywnie wpłynął – i nadal ten efekt jest zauważalny – na jakość stosowanych standardów praktyk rynkowych. KPF, wraz z Partnerami Konkursu, od 5 już lat, ma również w ten sposób pozytywny wpływ na poziom zaufania między wierzycielami pierwotnymi i wtórnymi oraz firmami współpracującymi w ramach umów o outsourcing procesów obsługi wierzytelności. Efektem CESSIO jest też rosnąca sprawność procesów przetargowych, realizowanych w wielu sektorach rynku usług finansowych i niefinansowych, często bardzo wrażliwych społecznie, wzmacniając jednocześnie ich wizerunek – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Wyłonienie Laureatów, z udziałem znakomitej firmy doradczej PwC, która nadzoruje merytorycznie tę procedurę, dokonała Kapituła Konkursu w składzie: Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP; dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF; Robert Jurkiewicz, Partner, PwC; Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP; Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF oraz Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu. Głosowanie Kapituły oparte było na wynikach głosowania firm organizujących bądź biorących udział w przetargach na sprzedaż wierzytelności lub postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności, przeprowadzonego w dniach 7-28 września 2018 r.

Kim są laureaci CESSIO 2018?

  1. Laur Cessio – sektor bankowy:

I miejsce: Santander Bank Polska (BZWBK)

II miejsce: Credit Agricole Bank Polska

III miejsce: ex aequo ING Bank Śląski i mBank

Na zdjęciu: Norbert Jeziorowicz (ZBP); Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group); Emilia Niesterowicz-Panek (Santander Bank Polska); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Norbert Jeziorowicz (ZBP); Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group); Idalia Laskowicz (Credit Agricole Bank Polska); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Norbert Jeziorowicz (ZBP); Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group); Beata Piguła (ING Bank Śląski), Paweł Kurpiński (mBank), Andrzej Roter (KPF)
  1. Laur Cessio – sektor niebankowy

I miejsce: Polkomtel

II miejsce: P4 Sp. z o.o.

III miejsce: Orange Polska

Na zdjęciu: Mirosław Bieszki (KPF); Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group); Marzena Witkowska (Polkomtel); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Mirosław Bieszki (KPF); Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group); Krystian Kłosiński (P4); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Mirosław Bieszki (KPF); Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group); Jacek Krupa (Orange Polska); Andrzej Roter (KPF)
  1. Cessio Outsourcingu

I miejsce: STU Ergo Hestia

II miejsce: PKO BP

III miejsce: T-Mobile

wyróżnienie dla debiutanta: PKO Leasing

Na zdjęciu: Andrzej Roter (KPF); Andrzej Sugajski (Związek Polskiego Leasingu); Wojciech Liedtke (STU Ergo Hestia) oraz Robert Kwiatkowski (Pracodawcy RP)
Na zdjęciu: Andrzej Roter (KPF); Wojciech Kuryłek (PKO Bank Polski); Andrzej Sugajski (Związek Polskiego Leasingu) oraz Robert Kwiatkowski (Pracodawcy RP)
Na zdjęciu: Andrzej Roter (KPF); Andrzej Sugajski (Związek Polskiego Leasingu); Artur Bartoszewski (T-Mobile Polska) oraz Robert Kwiatkowski (Pracodawcy RP)
Na zdjęciu: Andrzej Roter (KPF); Andrzej Sugajski (Związek Polskiego Leasingu); Radosław Drozd (PKO Leasing) oraz Robert Kwiatkowski (Pracodawcy RP)
  1. Laur Cessio Outsourcingu – Serwis Wierzytelności

I miejsce: Kaczmarski Inkasso

II miejsce: Kruk

III miejsce: Intrum

Na zdjęciu: Robert Jurkiewicz (PwC); Jakub Kostecki (Kaczmarski Inkasso); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Robert Jurkiewicz (PwC); Jowita Batryńczyk (KRUK); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Robert Jurkiewicz (PwC); Rafał Wąsowski (Intrum); Andrzej Roter (KPF)
  1. Laur Cessio Inwestorów

I miejsce: Hoist Polska

II miejsce: ex aequo Ultimo oraz Best TFI

III miejsce: KRUK

wyróżnienie: EOS KSI Polska

Na zdjęciu: Robert Jurkiewicz (PwC); Maksym Wójcik (Hoist Polska); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Robert Jurkiewicz (PwC); Adam Perfiniewicz (Ultimo); Jarosław Galiński (Best TFI); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Robert Jurkiewicz (PwC); Magdalena Janocka-Trelak (KRUK); Andrzej Roter (KPF)
Na zdjęciu: Robert Jurkiewicz (PwC); Dariusz Petynka (EOS KSI Polska); Andrzej Roter (KPF)