Najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem na Kongresie Sektora Pożyczkowego

Najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem na Kongresie Sektora Pożyczkowego

Co drugi wniosek o udzielenie pożyczki jest odrzucany, a spośród klientów instytucji pożyczkowych, tylko 0,3% złożyło reklamację – wynika z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Sektor firm pożyczkowych w Polsce”. Zarządzanie ryzykiem kredytowym i stosunkowo nowe zjawiska na rynku kredytowym, jak wykorzystanie technologii Big Data znajdą się w centrum uwagi uczestników IV KONGRESU SEKTORA POŻYCZKOWEGO. Wydarzenie zaplanowano na 21 maja 2015 w Warszawie.

JAK POŻYCZKODAWCY ZARZĄDZAJĄ RYZYKIEM KREDYTOWYM?

Według badania KPF, wszystkie firmy pożyczkowe zrzeszone w KPF korzystają z zewnętrznych (głównie BIG, ale również z BIK) i wewnętrznych baz danych, a 9 na 10 stosuje metody scoringowe, co oznacza, że instytucje niebankowe profesjonalnie i odpowiedzialnie podchodzą do zarządzania ryzykiem kredytowym.

Krajowy Rejestr Długów już od prawie dwunastu lat udostępnia informacje gospodarcze ze wszystkich sektorów rynku. Firmy pożyczkowe korzystają z naszych danych na etapie podejmowania decyzji o udzieleniu finansowania. Wiedza o wiarygodności i zachowaniach płatniczych firm i konsumentów stała się dla nich istotnym elementem oceny ryzyka kredytowego. Co godne podkreślenia – od października 2014 roku obserwujemy dynamiczny przyrost liczby informacji pozytywnych (o terminowych płatnościach) przekazywanych do naszego biura przez tę branżę. Pokazuje to, że stosowane przez firmy pożyczkowe sposoby oceny ryzyka działają, dzięki czemu mogą się one teraz chwalić swoimi rzetelnymi klientami – mówi Jakub Obarzanek, pełnomocnik Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Debata kongresowa pozwoli przeanalizować i opisać podobieństwa i ewentualne różnice w najlepszych praktykach zarządzania ryzykiem w instytucjach bankowych i pozabankowych, by w ten sposób upewnić się o poprawności stosowanych metod lub poprawić jakość zarządzania ryzykiem w sektorze firm pożyczkowych. Uczestnicy Kongresu zapewne postarają się również, na podstawie informacji zawartych w bazach danych rejestrów kredytowych – opisać podobieństwa i różnice w profilu pożyczkobiorcy niebankowego i kredytobiorcy bankowego. W ten obszar merytoryczny wprowadzą ich praktycy i jednocześnie znakomici eksperci w obszarze szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem kredytowym – dr Błażej Kochański i Piotr Buszka.

CO BUDUJE, A CO PODWAŻA REPUTACJĘ SEKTORA?

Kadra menedżerska firm pożyczkowych stoi również w obliczu zarządzania innym rodzajem ryzyka: ryzykiem reputacyjnym. Czy branża jest skazana na prowadzenie biznesu w warunkach permanentnego ryzyka utraty reputacji i jak nim skutecznie zarządzać? – Postanowiliśmy przejrzeć się – jako sektor – w zwierciadle opinii konsumentów, mediów i regulatorów, aby lepiej zrozumieć, jak jesteśmy odbierani przez tych, od których zależy zarówno popyt na nasze usługi, jak i warunki prowadzenia biznesu. Na pewno uzyskamy interesujący obraz, który (taką mamy nadzieję) otworzy nam oczy na nowe możliwości stwarzane przez świadome i aktywne zarządzanie wizerunkiem naszych firm – mówiKrzysztof Opaliński, przedstawiciel operatora bankowego Fines S.A., współpracującego z podmiotami pożyczkowymi.

Analiza źródeł pogorszonej w stosunku do innych branż rynku finansowego reputacji, znajdzie swoje rozwinięcie w trakcie dyskusji kongresowej, a wnioski z niej zapewne staną się praktycznymi i pożytecznymi wskazówkami dla praktyków tego sektora.
Kluczowa jest kwestia odpowiedzialnego pożyczania i odpowiedzi na pytanie, jakie działania firmy na tym rynku powinny podejmować, aby dostarczać jak najwyższych standardów obsługi klienta w tym zakresie. Będziemy chcieli poruszyć takie wątki, jak współpraca z Biurem Informacji Kredytowej, limitowanie przedłużeń, elastyczne praktyki windykacyjne i edukacja finansowa konsumenta. Wierzymy, że może to być wstęp do szerszego dialogu na temat dobrych praktyk branżowych, który powinien towarzyszyć zaostrzonym regulacjom na poziomie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – mówi Marcin Borowiecki, Dyrektor Zarządzający Wonga.pl, firmy członkowskiej KPF.

Kongres Sektora Pożyczkowego, który po raz czwarty organizuje KPF, stał się platformą merytorycznej dyskusji o otoczeniu prawnym branży, o jej stanie i przyszłości w kontekście projektowanych zmian legislacyjnych. Wydarzenie jest największym w Polsce projektem konferencyjnym, poświęconym działalności pożyczkowej. W dotychczasowych edycjach uczestniczyli także menedżerowie firm z innych segmentów rynku finansowego – pośrednictwa finansowego i zarządzania informacją gospodarczą. Rangę kongresu potwierdza udział w ubiegłych latach praktyków rynków zagranicznych, w tym m.in. z Korei Południowej, Bułgarii i Litwy.

Rangę tegorocznego, oprócz udziału przedstawicieli sektora pożyczkowego i samorządów finansowych, podniosą wystąpienia reprezentantów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Finansów. Więcej informacji na www.zpf.pl. Kongres Sektora Pożyczkowego odbędzie się 21 maja w Hotelu Marriott w Warszawie.