Największy spadek optymizmu konsumentów od ponad dekady. W nadchodzących miesiącach przewidywane znaczące ograniczenie popytu na usługi rynku consumer finance.

Największy spadek optymizmu konsumentów od ponad dekady. W nadchodzących miesiącach przewidywane znaczące ograniczenie popytu na usługi rynku consumer finance.

Barometr Rynku Consumer Finance w II kwartale 2020 wykazał największy spadek w historii, tj. o ok. 15 pkt. Łącznie w pierwszym półroczu spadek wyniósł prawie 26 pkt. Gwałtownie załamały się oczekiwania gospodarstw domowych co do przyszłej sytuacji gospodarczej, wzrosły obawy co do bezrobocia. Tak znaczące obniżenie barometru wskazuje na możliwe silne ograniczenie popytu na usługi rynku consumer finance w nadchodzących miesiącach.

W II kwartale 2020 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) określanego na podstawie badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH uległa znaczącemu obniżeniu drugi raz z rzędu. Obecnie wynosi ona 46 pkt, wobec 60,7 pkt w I kwartale. Skala spadku była największa w historii badania i wyniosła ok. 15 pkt., po ogromnej redukcji już w poprzednim kwartale (ok. 11 pkt.) Równie niskie wartości wskaźnika odnotowano ostatni raz podczas kryzysu w latach 2007-2008, ale nawet wówczas dynamika spadków nie była tak gwałtowna.

Znaczne obniżenie poziomu wskaźników jest spowodowane wpływem pogorszających się ocen gospodarstw domowych odnośnie sytuacji makroekonomicznej i własnej sytuacji finansowej. Gwałtownie załamały się oczekiwania gospodarstw domowych co do przyszłej sytuacji gospodarczej, wzrosły obawy co do bezrobocia. Oceny w tym zakresie są najgorsze w historii badania. W konsekwencji pogorszyły się również oceny własnej sytuacji finansowej – ocenia dr Sławomir Dudek z IRG SGH, współautor badań.

Ogromny spadek wartości barometru wskazuje na możliwe znaczące ograniczenie popytu na usługi rynku consumer finance w nadchodzących miesiącach. Prawdopodobieństwo dokonania poważnych wydatków zmniejszyło się we wszystkich badanych grupach. W największym stopniu pesymizm dotknął wydatków na dobra trwałego użytku i wydatków na remont mieszkania (spadek o 24 pkt w obu przypadkach), mocno ograniczone zostały również plany zakupu samochodów. Zmniejszyła się także skłonność do finansowania tych wydatków z kredytu – zakup samochodu w całości lub w części z kredytu chce sfinansować obecnie ok. 76% badanych. W ciągu dwóch kwartałów udział ten obniżył się o ok. 9 pkt., choć nadal jest wyższy niż przed rokiem.

– Aktualne wskazania barometru rynku consumer finance (BRCF), zapowiadające ograniczenia w popycie gospodarstw domowych na produkty kredytowe korespondują ze zmianami w politykach kredytowych banków i instytucji pożyczkowych, polegającymi na zaostrzeniu kryteriów akceptacji wniosków klientów o produkty kredytowe. Oba czynniki zapewne będą się wzmacniać, co może mieć negatywny wpływ na tempo przywracania gospodarki na ścieżkę wzrostu. To jednocześnie wywołuje również pytania o zasadność niedawnych zmian w otoczeniu prawnym rynku kredytowego, które przez drastyczne obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych dostęp do legalnego kredytu konsumenckiego znacznie ograniczyły. To nadal dobry czas, by strony społeczne wróciły do merytorycznej dyskusji na ten temat – podsumowuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.