Nieco lepsze prognozy dla rynku kredytów konsumenckich

Nieco lepsze prognozy dla rynku kredytów konsumenckich

Wskaźnik Barometru Rynku Consumer Finance, opracowywany na podstawie cyklicznych badań „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, wyniósł w IV kwartale 2017 roku 56,0 i wzrósł względem poprzedniego badania o 0,5 p.p.

Autorzy badania, uwzględniając wskazania barometru i konfrontując je z sytuacją na rynku kredytów, prognozują, że rynek kredytu konsumenckiego w nadchodzących miesiącach będzie rósł, a tempo tego wzrostu powinno nieznacznie przyspieszyć względem obecnie obserwowanego poziomu.

Choć wskaźnik barometru od trzech lat utrzymuje się powyżej poziomu 50 punktów[1], to dynamika zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach zaczęła spowalniać. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne wzrosło we wrześniu o 5,3%, podczas gdy jeszcze sześć miesięcy temu obserwowane wzrosty wynosiły ponad 7%.

Wartość Barometru na poziomie 56 pkt. wskazuje, że istnieje potencjał dla przyspieszenia wzrostu zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach. Barometr jest bowiem tak skalibrowany, że 56 pkt. oznacza spodziewaną dynamikę na zadłużenia gospodarstw domowych na poziomie 6% w najbliższych 12 miesiącach – wyjaśnia dr Sławomir Dudek z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Podstawą konstrukcji Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.

Oddziaływanie czynników demograficznych od 2007 roku systematycznie przekłada się na pogorszenie wskazań Barometru. Również w bieżącym kwartale działało w kierunku obniżenia jego wartości.

W bieżącym kwartale odnotowano poprawę sytuacji w obszarze wykluczenia z rynku kredytowego. O ile w poprzednim badaniu, szacowany udział gospodarstw domowych wykluczonych z rynku wzrósł z 18% do 19,3%, to obecnie powrócił on do poziomu obserwowanego przed rokiem i wynosi 18,1%. Jest to wartość bardzo niska w kontekście historycznym. Średni poziom wykluczenia za ostatnie 10 lat wynosi bowiem prawie 20%.

Tendencje w pozostałych dwóch obszarach wchodzących w skład Barometru są jednak niejednoznaczne. Po obserwowanym pogorszeniu w poprzednim kwartale, w bieżącym badaniu odnotowano poprawę sytuacji w obszarze prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i całej gospodarki. Sytuacja w tych obszarach jest najlepsza od 1997 roku oraz znacząco lepsza niż w okresie przed wybuchem kryzysu finansowego (2007 r.). W najnowszym badaniu odnotowano natomiast pogorszenie sytuacji w obszarze popytu na dobra trwałe i skłonności do finansowania ich zakupów ze środków obcych.

Będzie to  dodatkowe wyzwanie dla banków i instytucji pożyczkowych, a zarazem czynnik wpływający na polski rynek consumer finance. W efekcie rosnącej konkurencji pomiędzy kredytodawcami może się bowiem powiększyć korzystna dla klientów presja w kierunku obniżania cen dla kredytobiorców o lepszym profilu ryzyka – podsumował Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

——

[1] Barometr Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę w nadchodzącym roku.